vestnik

(Sveti Jurij ob Ščavnici) Fras odstopil kot svetnik. Kaj bo z gradnjo vrtca?

Vestnik, 10. 6. 2021
Arhiv Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Občinska seja
Aktualno

Občinski svetniki v Svetem Juriju ob Ščavnici so z rebalansom proračuna zagotovili ureditev začasnih prostorov za dve vrtčevski skupini.

Na seji, ki se je zaradi prisotnosti številnih staršev otrok, učiteljev in vzgojiteljev, odvila v Kocbekovi dvorani Kulturno upravnega središča v Svetem Juriju ob Ščavnici, je župan Anton Slana prisotne najprej seznanil, da je Ivan Fras elektronsko sporočil, da nepreklicno odstopa kot svetnik.

občinska-seja, sveti-jurij-ob-ščavnici
Arhiv Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Občinska seja

V nadaljevanju so svetniki sprejeli rebalans proračuna in s tem potrdili predviden najem dolgoročnega kredita v višini 710 tisoč evrov za projekt izgradnje 4 oddelčnega prizidka vrtca Sonček in 100 tisoč evrov za projekt, v okviru katerega bodo v objektu, ki je bil sprva namenjen Centru ponovne uporabe, uredili začasne prostore za vrtec. Tja naj bi jeseni namestili dve skupini in s tem preprečili, da otroci ostanejo brez varstva.
V Svetem Juriju ob Ščavnici se namreč že več let borijo s pomanjkanjem prostora za vse otroke, ki so v vrtec vpisani. V izgradnjo prizidka ali novega vrtca se zaradi nesoglasij med županom in skupino svetnikov še niso podali. Kot pravi župan Slana, v času njegovega mandata štirioddelčnega vrtca, kljub temu da je v proračunu potrjen, ne bodo gradili, saj ne ustreza normativom niti ne zagotavlja ostalih prepotrebnih prostorov.

občinska-seja, sveti-jurij-ob-ščavnici
Arhiv Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Občinska seja

Kaj zdaj berejo drugi