vestnik

Županu očitajo kršitev statuta in poslovnika občine, del svetnikov zapustil sejo

M. V., 27. 8. 2020
Marina Vrbnjak
Petnajste redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili vsi občinski svetniki.
Aktualno

Del občinskih svetnikov v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici je predčasno zapustilo včerajšnjo petnajsto redno sejo. Županu očitajo neupoštevanje njihovih predlogov in neodgovorno ravnanje v primeru gradnje prizidka štiri oddelčnega vrtca.

Sredi avgusta je skupina članov občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici vložila zahtevo za sklic 7. izredne seje, skupaj z določenimi točkami dnevnega reda. Njihovo zahtevo je župan, kot so zapisali, zavestno in namerno zaobšel in sklical 15. redno sejo, ob tem pa ni uvrstil vseh zahtevanih točk na dnevni red.

sveti-jurij-ob-ščavnici, občinska-seja
Marina Vrbnjak
Petnajste redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili vsi občinski svetniki.

Predlagali ustanovitev gradbenega odbora
Redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili vsi občinski svetniki, ob tem pa je svetnik Ivan Fras opozoril, da je župan s svojim dejanjem kršil več določil Statuta Občine in Poslovnika občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. »Ob neuvrstitvi zahtevanih točk na dnevni red 15. redne seje Občinskega sveta se župan namerno izogiba poročanju o izvajanju postavk sprejetega občinskega proračuna. Tako javnost ne bo seznanjena z realizacijo proračuna in realizacijo sprejetih sklepov Odborov in Komisij,« je na seji poudaril Fras. Predlagali so tudi ustanovitev gradbenega odbora, s katerim se župan ni strinjal. »Člani gradbenega odbora bi svojo pomoč nudili brezplačno, za razliko od svetovalcev, ki jih najema župan in jih plačuje z javnimi sredstvi iz občinskega proračuna,« je predlog pojasnil Fras.

sveti-jurij-ob-ščavnici, občinska-seja
Marina Vrbnjak
Petnajste redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili vsi občinski svetniki.

Stroške bodo terjali od župana
Ponovno je beseda tekla tudi o graditvi štiri oddelčnega vrtca. Izjavo župana Antona Slane, da štiri oddelčnega vrtca v svojem mandatu ne bo gradil, je Ivan Fras označil za skrajno neodgovorno do staršev otrok. V kolikor se izgradnja prizidka štiri oddelčnega vrtca po sprejetem proračunu 2020 ne bo realizirala in bo poteklo gradbeno dovoljenje za izgradnjo vrtca, skupina občinskih svetnikov pričakuje, da se bodo vsi dosedanji stroški priprave na izgradnjo prizidka štiri oddelčnega vrtca in znesek subvencije Eko sklada terjali od župana Antona Slane osebno.
Člani Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti pa so, po Frasovih besedah, ugotovili tudi, da je v novem šolskem letu v vrtec Sonček vpisanih osem otrok manj kot v lanskem šolskem letu, zato predlagane sistemizacije delovnih mest v vrtcu Sonček ne podpirajo. Enakega mnenja je tudi svetniška skupina Naprej. »V kolikor se gre v izgradnjo vrtca takoj, tretja lokacija ni potrebna in s tem tudi ne predlagana sistemizacija. Prav tako ne bodo potrebni dodatni stroški, kot so dodatne zaposlitve, nakup avtomobila za prevoz hrane, prilagoditve obstoječih prostorov za namen varstva otrok, nakup opreme za te dodatne prostore,« menijo.

sveti-jurij-ob-ščavnici, občinska-seja
Marina Vrbnjak
Petnajste redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili vsi občinski svetniki.

Na seji pa je bil prisoten tudi ravnatelj OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici Marko Kraner, ki je poudaril, da bo zaposlil toliko strokovnih delavk kolikor jih je potrebno – ne glede na to, če bo sistematizacija potrjena. Do slednje ni prišlo, saj je sejo predčasno zapustilo šest svetnikov, od tega štirje zaradi nestrinjanja župana z ustanovitvijo gradbenega odbora, zaradi česar so postali nesklepčni.

Več v prihodnji številki Vestnika, 3. septembra. 

Marina Vrbnjak
Petnajste redne seje so se včeraj v prostorih Kulturno upravnega središča udeležili vsi občinski svetniki.
Kaj zdaj berejo drugi