vestnik

Svetovni dan romskega jezika v znamenju ohranjanja romske besede

STA, 5. 11. 2019
Nataša Juhnov
Romski jezik je zelo raznolik, saj v skoraj vsakem romskem naselju Romi govorijo nekoliko drugače.
Aktualno

Danes zaznamujemo svetovni dan romskega jezika v spomin na 5. november 2008, ko so prvič predstavili romsko-hrvaški in hrvaško-romski slovar. Pred leti so slovenski Romi ob tem dnevu dobili prvi obsežnejši slovensko-romski slovar. Po mnenju Romov je zaznamovanje tega dneva pomembno za ohranitev njihove kulturne identitete.

Romski jezik je edini evropski predstavnik indoarijske veje indoevropskih jezikov. Jezik govorijo od Sinkianga na Kitajskem preko Irana, v vseh evropskih državah do prekomorskih držav. Okoli desetega stoletja so se Romi začeli pomikati iz severozahodne Indije in Pakistana proti zahodu. Na poti v Evropo so si izposodili različne perzijske, nekatere armenske in grške besede, kasneje so na romski jezik vplivali še slovanski jeziki, romunščina, madžarščina, nemščina, pa tudi turščina. V številnih evropskih državah je romski jezik priznan kot manjšinski jezik, med drugim v Avstriji, Nemčiji, Sloveniji, na Švedskem in Madžarskem. V nekaterih državah, kot na primer v Makedoniji in na Kosovu, pa je romščina tudi uradni jezik.

V Sloveniji se romski jezik uradno nikjer ne uporablja. Za izboljšanje situacije na tem področju bi država po oceni predstavnikov romske skupnosti lahko podprla sistemsko uvedbo poučevanja romskega jezika v šolah za tiste, ki bi se ga radi naučili. S tem bi se dala možnost ohranjanja, spoznavanja in proučevanja romskega jezika. Romski jezik je zelo raznolik, saj v skoraj vsakem romskem naselju Romi govorijo nekoliko drugače. Še posebej pa Romi v Sloveniji izpostavljajo razliko med Romi, živečimi v Prekmurju, kjer je opaziti močan vpliv madžarščine, in tistimi, ki živijo na Dolenjskem. Pomembnost dneva romskega jezika se po mnenju romskih organizacij kaže tudi v tem, da je v zadnjih letih poseben poudarek na raziskovanju in zapisu romskega jezika, kar se v preteklosti ni dogajalo.

d8d854e342cb0484c748ae0709d63e25
Nataša Juhnov
Za izboljšanje situacije bi država po oceni predstavnikov romske skupnosti lahko podprla sistemsko uvedbo poučevanja romskega jezika v šolah za tiste, ki bi se ga radi naučili.Romi so etnična skupina, ki živi predvsem v evropskih državah, in sicer v Romuniji, na Slovaškem, v Grčiji, Turčiji, na Madžarskem in v Sloveniji. V Evropi jih živi med osem in deset milijonov, v Sloveniji pa po ocenah različnih institucij od 7000 do 12.000. Romi po celem svetu praznujejo in za svoja priznavajo le dva svetovna dneva - 8. april, svetovni dan Romov, in 5. november, ki je razglašen za svetovni dan romskega jezika.

Inštitut za romološke študije bo v sodelovanju z Zvezo Romov Slovenije ob tokratnem dnevu v petek v Murski Soboti pripravil okroglo mizo z naslovom Svetovni dan romskega jezika - ohranjanje romskega jezika - govorni jezik in njegov pomen pri ohranjanju kulturne identitete.