vestnik

(Svetovni dan učiteljev) V izobraževalnih poklicih prevladujejo ženske

STA, 5. 10. 2019
Pixabay
Letošnji dan učiteljev vabi k razmisleku o problematiki pomanjkanja mladih učiteljev.
Aktualno

V poklicih, povezanih z izobraževanjem, je več žensk kot moških in nič ne kaže, da bi se to kmalu spremenilo. Več kot polovica jih sodi v srednjo generacijo, starosti med 30 in 49 let, ob svetovnem dnevu učiteljev ugotavljajo na Statističnem uradu Republike Slovenije. Letošnji dan sicer vabi k razmisleku o problematiki pomanjkanja mladih učiteljev.

Po podatkih statističnega urada je bilo v lanskem šolskem letu v vrtcih zaposlenih 12.417 vzgojiteljic in vzgojiteljev ter njihovih pomočnic in pomočnikov. Vzgojiteljic je bilo 97,3 odstotka, vzgojiteljev pa 2,7 odstotka. Na tej ravni vzgoje in izobraževanja je 6,4 vseh zaposlenih delalo v zasebnem sektorju. V osnovnošolskem izobraževanju je bilo v šolskem letu 2018/19 zaposlenih 18.358 učiteljev in učiteljic, od tega 2099 učiteljev in 16.259 učiteljic. V tem šolskem letu je bilo v osnovne šole vpisanih 186.328 učencev in učenk, kar pomeni, da je en učitelj oz. učiteljica skrbela povprečno za 10 učencev oz. učenk.

vida-vidi;-šola;-šolska-torba;-življenjska-šola;
Pixabay
V osnovnošolskem izobraževanju je bilo v šolskem letu 2018/19 zaposlenih 18.358 učiteljev in učiteljic.


Število zaposlenih v srednjih šolah za mladino in odrasle se je v šolskem letu 2018/19 glede na prejšnje leto zmanjšalo za tri odstotke, kar je bilo med drugim posledica upada števila dijakov in dijakinj. Vseh oseb, zaposlenih v tem šolskem letu na tej stopnji izobraževanja, je bilo 7250, od tega je bilo 6087 učiteljev in učiteljic, 305 vodstvenih delavcev oz. delavk in 299 svetovalnih delavcev oz. delavk.

Na terciarni ravni izobraževanja pa je bilo v lanskem študijskem letu v ustanovah zaposlenih 5436 strokovnih delavcev in delavk. Moških je bilo nekoliko več kot žensk. Po izobrazbi so bili oboji večinoma doktorji oz. doktorice znanosti.

Med zaposlenimi na področju izobraževanja so v lanskem šolskem letu prevladovali pripadniki in pripadnice srednje generacije v starosti med 30 in 49 let. Bilo jih je 56 odstotkov. Največ pripadnikov oz. pripadnic mlajše generacije, torej starih manj kot 30 let, je bilo zaposlenih v vrtcih. Največ pripadnikov oz. pripadnic starejše generacije, torej starih 50 ali več let, pa v višješolskih in visokošolskih izobraževalnih ustanovah.

murska-sobota, osnovna-šola-1-murska-sobota, prvi-dan-šole-2019
Jure Zauneker
Več kot polovica učiteljev sodi v srednjo generacijo.


Povprečna mesečna plača predmetnih učiteljev in učiteljic v osnovni šoli, starih od 25 do 29 let, je lani znašala 1384 evrov, kar je približno 1000 evrov manj od povprečne mesečne bruto plače njihovih starejših kolegov in kolegic, starih 65 let in več. Povprečna mesečna bruto plača visokošolskih učiteljev in učiteljic ter sodelavcev in sodelavk, starih od 25 do 29 let, je leni znašala 1535 evrov, povprečna mesečna bruto plača njihovih starejših kolegov in kolegic, starih najmanj 65 let, pa 4339 evrov.

V študijskem letu 2017/18 je bilo v visokošolske in višješolske študijske programe vpisanih nekaj več kot 76.000 študentov in študentk. Med temi je bilo približno 10 odstotkov študentov in študentk vpisanih v program izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, od tega 87 odstotkov študentk in 13 odstotkov študentov, še ugotavljajo v statističnem uradu.