vestnik

(Sveti Jurij ob Ščavnici) Župan dosegel svoje

Vestnik, 30. 8. 2021
Marina Vrbnjak
Anton Slana je dobil sredstva ministrstva za gradnjo večjega vrtca. Foto Marina Vrbnjak
Aktualno

Zapleti glede gradnje vrtca v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se, kot kaže, vendarle bližajo h koncu. Občini je uspelo pridobiti sredstva države za sofinanciranje gradnje petoddelčnega vrtca v višini več kot milijon evrov in pol. Svetniki so nov rebalans proračuna, v katerem je zajeta gradnja večjega vrtca, potrdili.

Tudi tokrat je bila na seji prisotna skupina staršev, ki z zaskrbljenostjo spremlja sprejete ukrepe občinskega sveta. Šolsko leto je namreč pred vrati, podatkov o tem, kje bo ta trenutek zagotovljeno varstvo za njihove malčke, pa še vedno nimajo.

Gre za zavajanje, pravi Slana

Svetnik Mirko Ljubec je na seji opozoril, da so občinski svetniki 21. aprila potrdili proračun ter načrt razvojnih programov Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2021, a se ta skorajda ne izvaja. Opomnil je, da so bila finančna sredstva za gradnjo štirioddelčnega vrtca zagotovljena v vseh dosedanjih proračunih, a župan vrtca ni hotel graditi. Opozoril je tudi, da so z junijskim prvim rebalansom zagotovili sto tisoč evrov za ureditev tretje lokacije vrtca v prostorih, ki so bili sprva namenjeni centru ponovne uporabe. »Tudi ta projekt stoji oziroma je naročena samo notranja oprema, ki se lahko namesti kjer koli.

DSC_8399
Marina Vrbnjak
Vrtec Sveti Jurij ob Ščavnici ne more sprejeti vseh vpisanih otrok, a župan Anton Slana zagotavlja, da bodo do konca meseca za vse otroke nared nadomestni prostori. Foto Marina Vrbnjak

Angažiranost župana pri izvedbi tega projekta nakazuje, da tretje lokacije sploh ne potrebujemo,« je dejal Ljubec in v imenu skupine članov občinskega sveta od župana zahteval dosledno spoštovanje in izvajanje sprejetega proračuna brez izmikanja in zavlačevanja. Župan Slana mu je oporekal, da gre za zavajajoče izjave.

Začeli urejati začasne prostore


Ljubec mu je očital še, da se nekateri projekti sploh ne pripravljajo za izvajanje, drugi se izvajajo prepočasi. »Smo že v sredini avgusta, a nimamo odprte še niti ene investicije. Človek ima občutek, da se namerno zavlačuje z namenom, da se finančna sredstva, namenjena za določene investicije, sploh ne investirajo, kar bi župan izkoristil za prerazporeditev v za občino pogubne projekte, s katerimi se večina članov občinskega sveta ne strinja,« je dejal v imenu skupine svetnikov.
Župan Slana mu je odgovoril, da so investicijo v cesto na Blagušu končali in tudi že izvedli tehnični prevzem. Začeli pa so tudi urejati začasne prostore za vrtec, pri čemer zagotavlja, da bodo dela končana do konca meseca.