vestnik

Te pomurske občine bodo vlagale v zdravstvene domove

Majda Horvat, 10. 3. 2022
Majda Horvat
Dodatne prostore bodo v Lendavi predvidoma gradili za objektom za nujno medicinsko pomoč.
Aktualno

Ministrstvo za zdravje je na javni razpis Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva prejelo 52 prijav. Višina razpisanih sredstev znaša 17,5 milijona evrov v letu 2022 in 20 milijonov evrov v letu 2023, zanje pa se iz Pomurja potegujejo občine Črenšovci, Gornja Radgona, Lendava, Murska Sobota in Turnišče.

Občina Lendava je na razpis prijavila gradnjo prizidka pri Zdravstvenem domu (ZD) Lendava in sanacijo obstoječih objektov. Za naložbo, ki jo načrtujejo že vse od leta 2019, je imela občina v lanskem proračunu zagotovljenih 1,3 milijona evrov, zdaj naj bi jo izvedli za 4,29 milijona evrov. Do občutnega povišanja zneska je prišlo zaradi razširitve namena javnega razpisa, čemur so prilagodil tudi obseg prijavljenega projekta. Naložba tako zdaj zajema novogradnjo dveh prizidkov, obnovo obstoječega dela zdravstvenega doma, novogradnjo dveh nadstreškov, zunanjo ureditev, prestavitev toplovoda in nabavo medicinske ter ostale opreme.


Čeprav je ministrstvo za zdravje dolgo pričakovani razpis objavilo 19. januarja letos, rok za prijavo pa je potekel 18. februarja popoldan, je občinska uprava svetnike Občine Lendava pozvala k sprejemanju manjkajočega dokumenta, potrebnega za uspešno prijavo na razpis, nekaj ur pred iztekom roka za oddajo vloge. Kljub pripombam nekaterih svetnikov, da morajo o razmeroma visoki proračunski postavki odločati na osnovi skopih informacij in v časovni stiski, so na korespondenčni seji vendar sprejeli potrebni sklep o spremembi in dopolnitvi dokumenta Načrt razvojnih programov (NRP) Občine Lendava, ki ga je bilo treba priložiti vlogi.Iz gradiva, na osnovi katerega so svetniki odločali o spremembi NRP, je tudi razvidno, da bo občina za naložbo, ki se bo izvajala letos in prihodnje leto, skupaj zagotovila 1,88 milijona evrov, država naj bi prispevala 1,79 milijona evrov in ZD Lendava 605 tisoč evrov.


Obnovili bodo tudi postaji

Ob lendavski občini sta naložbi za zdravstveni postaji, ki delujeta v okviru ZD Lendava, prijavili še Občini Črenšovci in Turnišče. Občina Črenšovci je prijavila gradnjo prizidka in obnovo obstoječih prostorov zdravstvene postaje v Črenšovcih. Ocenjena vrednost naložbe je 1,13 milijona evrov, od tega bo občina prispevala 818 tisoč evrov, ministrstvo pa 319 tisoč evrov. Z novim prizidkom bodo pridobili dodatnih 310 kvadratnih metrov in z rekonstrukcijo obstoječega objekta 185 kvadratnih metrov funkcionalnih prostorov. V naložbo je zajet tudi nakup notranje in medicinske opreme.

b3a1fc11ef8fa11110848e4bb36be10a
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.


Občina Turnišče je na razpis prijavila nadaljnjo obnovo zdravstvene postaje v Turnišču. Doslej so z občinskimi proračunskimi sredstvi že obnovili čakalnice, sanitarije, zobozdravstvene ordinacije ter prostore za patronažo, vse drugo pa želijo urediti v okviru prijave na razpis. Občina pričakuje sofinanciranje v višini 170 tisoč evrov, preostala sredstva bo zagotovila sama.


ZD Murska Sobota je imel že pred objavo razpisa pripravljeno dokumentacijo za nadzidavo splošnih oziroma družinskih ambulant. Razlogi za naložbo so nenehno povečevanje obsega dela in storitev v ambulantah splošne medicine ter prostorska omejenost kompleksa zdravstvenega doma. Z nadzidavo bi pridobili dodatne prostore za deset splošnih in pet referenčnih ambulant ter skupne prostore, dvignili pa bodo tudi jašek za dvigalo. Vlogo prijavitelja na razpis je prevzela Mestna občina Murska Sobota, k prijavi pa so dodana soglasja oziroma pooblastila ostalih občin soustanoviteljic javnega zavoda. Ocenjena vrednost investicije je 1,5 milijona evrov z DDV, znesek sofinanciranja bo predvidoma 1,15 milijona evrov, razliko v višini 430 tisoč evrov z DDV pa bo v celoti zagotovil zdravstveni dom.

ukinitev-pct, pct, sproščanje, covid-19, hitro-testiranje, zdravstveni-dom, nakupovalno-sredisce
Vanesa Jaušovec
Zdravstveni dom Murska Sobota.


Občina Gornja Radgona je prijavila gradnjo prizidka k obstoječi stavbi zdravstvenega doma v Gornji Radgoni skupaj z rekonstrukcijo nekdanjih prostorov reševalne službe. S tem bi pridobili skupaj 855 kvadratnih metrov dodatnih površin in manjkajoče prostore, namenjene splošni in družinski medicini, ultrazvočni diagnostiki, patronažnemu varstvu družin in preventivni dejavnosti, prav tako prostore za nov laboratorij. Ocenjena vrednost naložbe je 1,4 milijona evrov skupaj z DDV, od tega je predvideni prispevek ministrstva 678 tisoč evrov, razliko pa bodo zagotovile Občina Gornja Radgona ter občine soustanoviteljice ZD Gornja Radgona.

Ljutomer naslednjič

Zdravstveni dom Ljutomer je oktobra lani odprl nov objekt za nujno medicinsko pomoč, po izvedbi te naložbe pa je začel s pripravo izdelave osnutka in projektne dokumentacije za nadzidavo objekta zdravstvenega doma in za ureditev prometnega režima ob njem. Načrtujejo, da bodo gradbeno dovoljenje pridobili še letos, v sodelovanju z Občino Ljutomer pa bodo naložbo prijavili na naslednji razpis ministrstva, ki bo prav tako namenjen vlaganjem v osnovno zdravstvo.