vestnik

Terme Lendava: Bo vlada ovirala s koncesijo?

Majda Horvat, 14. 1. 2019
Majda Horvat
Vrtine, ki so zdaj namenjene izkoriščanju termalne vode, je mogoče tehnično poglobiti in tako dostopati do globin, kjer so nahajališča plina. 
Aktualno

V Lendavi so tri termalne vrtine, za katere je vlada podelila koncesijo za 30 let

Sava Turizem na svojo hčerinsko družbo Terme Lendava ne prenaša nobenega zemljišča, na katerem bi bila plinska vrtina ali ostanki termalne vrtine. S tem popravljamo navedbe v zadnjem članku o prodaji lendavskih term, do katerih smo prišli na osnovi preteklih skupnih izhodišč iskanja nafte, plina in termalne vode. Prenesla so se torej zemljišča, na katerih so vrtine namenjene izrabi termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča, in po sklenjeni pogodbi o delitvi premoženja med omenjenima družbama tudi vsa vodna dovoljenja.

Bo vlada preprečila prihod madžarskega kapitala?

Gre za tri vrtine, za katere je vlada Savi Turizmu podelila koncesijsko pravico za 30 let za skupni obseg črpanja največ 290.149 kubičnih metrov na leto, naložila pa ji je tudi plačilo koncesijske dajatve. Akontacija za leto 2016 je znašala približno 90 tisoč evrov, s tem da je Sava Turizem s tožbo na upravnem sodišču in sprožitvijo postopka na ustavnem sodišču to plačilo zavračala.
Na parkirišču pred hotelom Lipa je glavna vrtina Le-1g/97, s katero je dovoljeno po koncesijski pogodbi izčrpati 204.984 kubičnih metrov termalne vode na leto. Druga vrtina z oznako Pt-20/49 je v Petišovcih tik ob zdajšnji avtocesti, kjer so bile v preteklosti tako imenovane mokre ali petišovske terme. Koncesija je podeljena za količino 56.765 kubičnih metrov vode. Tretja vrtina z oznako Pt-74/50 in s koncesijo za 28.400 kubičnih metrov termalne vode pa je pri vasi Trimlini in le nekaj sto metrov oddaljena od delujoče plinske vrtine Pg-10, po zahtevi koncedenta pa naj bi bila ta vrtina tudi opazovalna vrtina.

Ker koncesije za izrabo termalne vode ni mogoče samodejno prenesti na novega lastnika, se že postavlja vprašanje, ali bo slovenska vlada madžarskemu kupcu dala koncesijo za uporabo termalne vode oziroma ali bo na tak način preprečila prihod madžarskega kapitala.
Ob robu pa je vendar treba omeniti še mnenje poznavalcev, da je mogoče vrtine, ki so zdaj namenjene črpanju termalne vode, tehnično enostavno poglobiti in tako dostopati do globin, kjer so nahajališča plina.