vestnik

(Titova cesta) Ustavno sodišče že tretjič zadržalo odlok o preimenovanju ulice

Vestnik, 27. 9. 2021
Marina Vrbnjak
Ustavno sodišče je že tretjič zadržalo odlok o preimenovanju Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije.
Aktualno

Župan Leljak razočaran, napovedal je referendum.

Ustavno sodišče RS je že tretjič v roku dobrega leta odločalo o zadržanju izvrševanja občinskih predpisov, s katerima je Občina Radenci želela spremeniti ime Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije. Prvič je tako odločilo julija lani, drugič maja letos in tretjič minuli teden.
Nepotrebni stroški in kršitev zakonodaje
Predlog za zadržanje odloka so na Ustavno sodišče tudi tokrat uspešno vložili stanovalci ulice, ki naj bi nosila sporno poimenovanje, ter nekateri občinski svetniki. Stanovalci so predlog podprli z besedami, da bi z izvrševanjem odloka oziroma preimenovanjem ulice v Cesto osamosvojitve Slovenije, čemur nasprotujejo, nastali nepotrebni stroški tako za prebivalce ulice kot za občino. Pri tem so omenili strošek menjave osebnih in ostalih dokumentov, zamenjave hišnih številk in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno. Svetniki Drago Kocbek, Štefanija Lesjak in Toni Žitek pa so se sklicevali na napake pri sprejemanju odloka, saj jim kot članom občinskega sveta ni bilo omogočeno, da bi se seznanili z vsemi pripombami, podanimi v predhodnem posvetovalnem postopku. Župan Roman Leljak naj bi tudi tokrat zavestno kršil zakonodajo, saj naj bi kljub jasni napotitvi Ustavnega sodišča, da je treba z objavo sprejetega predpisa počakati petnajst dni, odlok objavil že tretji dan po njegovem sprejetju. Tega je sicer, po prejemu pobude za vložitev zahteve za razpis lokalnega referenduma, s  sklepom zadržal.

DSC_9805
MV
Pametni odnehamo in gremo v bodočnost,« je odločitev sodišča na družabnem omrežju komentiral župan Leljak.

Ustavno sodišče pritrdilo pobudnikom
Navedbe občine Radenci, da se zaradi sprejetega sklepa župana odlok ni začel izvrševati in, da zato v obravnavani zadevi ne more nastati nikakršna škoda, je US sodišče opredelilo kot neutemeljene. Župan namreč lahko s sklepom prosto razpolaga, prav tako pa ne nosi enake pravne kvalitete, kot zadržanje, ki ga odredi Ustavno sodišče, saj pobudnikom ne daje enake pravne varnosti. Zato je Ustavno sodišče izvrševanje odloka zadržalo do končne odločitve. O pobudah bo odločalo absolutno prednostno.

radenci, protestni-shod
M.V.
Med pobudniki, ki so Ustavnemu sodišču predlagali zadržanje izvajanja odloka, s katerim bi Titovo cesto preimenovali, sta tudi občinski svetnik Drago Kocbek in stanovalec ulice Franc Vukajč.

Župan razočaran
»Ne grem se več. Sodišče temelji svoje odločitve na procesnih zadevah, ne pa, da jasno pove: Tito ja ali ne! Res nima smisla. Pametni odnehamo in gremo v bodočnost,« je odločitev sodišča na družabnem omrežju komentiral župan Leljak. Kot je še navedel, bo na naslednji občinski seji predlagal izvedbo posvetovalnega referenduma. Na njem naj bi občani podali svoje mnenje tako glede preimenovanja ulice, kot tudi zmanjšanja števila občinskih svetnikov, priključitvi zasebnih vodovodov na javni in priključitvi radenske enote vrtca k Osnovni šoli Kapela.
titova-cesta radenci ustavno-sodišče preimenovanje