vestnik

(RADENCI) Leljak bo na prihodnji seji spet predlagal odlok, da se Titova cesta preimenuje v Cesto osamosvojitve Slovenije

Vestnik, 1. 6. 2021
Nataša Juhnov
"Kot župan občine Radenci bom Občinskemu svetu Občine Radenci na redni seji, ki bo sklicana za 29. junij 2021, predlagal ponovno sprejetje spremembe Odloka, po katerem se bo Titova cesta preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije," je v izjavi za javnost zapisal Roman Leljak.
Aktualno

Ustavno sodišče je odpravilo odlok, s katerim so Titovo cesto preimenovali v Ulico osamosvojitve Slovenije. Odlok je bil sprejet po postopku, ki je neustaven in nezakonit. Leljak napovedal nadaljnji boj za preimenovanje ceste.

Ustavno sodišče je odpravilo Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci, ki so ga občinski svetniki sprejeli 29. decembra 2020. V Uradnem glasilu slovenskih občin je bil  razglašen in objavljen dva dni dva dni kasneje, veljati pa je začel 1. januarja 2021. Kot izhaja iz obrazložitve sodišča, je župan Roman Leljak razglasil in objavil sporni odlok pred potekom petnajstdnevnega roka od njegovega sprejetja in s tem občanom in občinskim svetnikom onemogočil, da bi lahko sprožili začetek referendumskega postopka.

titova-cesta, radenci
M.V.
Titova cesta

Odlok je nezakonit

»Izpodbijani občinski predpis je bil zato sprejet po postopku, ki je protiustaven in nezakonit,« so zapisali, pri tem pa tudi zavrnili argument občine, da morebitne nepravilnosti v postopku sprejemanja Odloka odtehta dejstvo, da se z njim odpravlja protiustavno stanje pri poimenovanju ulice.

Radenci, Cesta osamosvojitve Slovenije, Titova cesta
FB Roman Leljak
Sprejet odlok je Ustavno sodišče odpravilo. Ceste osamosvojitve Slovenije v Radencih torej ni.

Ustavno sodišče je tudi odločilo, da izpodbijani odlok odpravi in omogoči občanom, ki so v času od sprejetja predpisa do njegovega zadržanja izvedli prilagoditve z zamenjavo osebnih dokumentov oziroma druge spremembe, povezane s protiustavnim in nezakonitim postopkom preimenovanja imena ulice, da zahtevajo povrnitev neupravičeno nastalih denarnih obremenitev.
Kako bo z referendumom, ki je predviden za 13.junij?
Odločitev Ustavnega sodišča je pozitivno presenetila pobudnike, ki so meseca aprila zbrali več kot 300 podpisov za podporo referendumu
Kot je povedal Franc Vukajč je referendum že v teku, saj že zbirajo zahteve za glasovanje po pošti. Kakšni bodo nadaljnji postopki, glede na sprejeto odločitev stavnega sodišča, še ne ve.

cesta-osamosvojitve-slovenije, radenci, titova-cesta
Marina Vrbnjak
Cesta osamosvojitve Slovenije

Ponovno na mizo predlog odloka
Odzval se je tudi župan Roman Leljak. "Iz Odločbe Ustavnega sodišča je razbrati, da je Občina Radenci vse postopke izpeljala pravilno, pomanjkljivost naj bi bila podana zgolj glede petnajstdnevnega roka, preden je predpis bil objavljen. Ugotavljamo, da je to relativno novo stališče Ustavnega sodišča, ki se v praksi še ni izpostavilo in bo po naši oceni imelo pomembne posledice za delovanje občin, saj pomeni, da dejansko nobenega predpisa ni mogoče objaviti pred pretekom petnajstih dni, ko je sprejet predpis na seji občinskega sveta. Navedeno bo dodatno zavlačevalo postopke v občinah, dodatno zbirokratiziralo sistem poslovanja občin in občine ne bodo mogle slediti hitrim gospodarskim spremembam.

Kot župan občine Radenci bom Občinskemu svetu Občine Radenci na redni seji, ki bo sklicana za 29. junij 2021, predlagal ponovno sprejetje spremembe Odloka, po katerem se bo Titova cesta preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije, začel pa bo veljati petnajst dni po objavi v uradnem glasilu. Na ta način bomo v celoti spoštovali odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije," je zapisal v izjavi za javnost.