vestnik

To je Prekmurka, ki je postala glavna inšpektorica zdravstvenega inšpektorata

Vestnik.si, 27. 1. 2022
Vestnik.si
Zora Levačić
Aktualno

Sprememba na čelu Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije.

Zora Levačić iz Černelavec je postala vršilka dolžnosti glavnega inšpektorja na Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije. Levačićeva je nazadnje službovala kot vodja nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Maribor.

Posnetek zaslona 2022-01-27 100736
Vestnik.si
Zdravstveni inšpektorat RS

Na Zdravstvenem inšpektoratu za varovanje javnega zdravja v državi opravljajo inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja zdravstvene dejavnosti, pacientovih pravic, zdravniške službe, duševnega zdravja, presaditev delov telesa zaradi zdravljenja in ravnanja z odpadki, ki nastanejo v zdravstveni dejavnosti, nalezljivih bolezni in minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev, zdravilstva, kopališč in kopalnih vod, pitne vode ter objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo, varnosti na smučiščih, splošne varnosti proizvodov, kozmetičnih proizvodov in varnosti igrač, materialov in izdelkov, namenjenim za stik z živili, zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti prehranskih dopolnil in živil za posebne skupine, omejevanja porabe alkohola in omejevanja uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, dela in zaposlovanja na črno pri izvajalcih dejavnosti, ki so pod nadzorom inšpektorata.