vestnik

Tomaž Cigüt izdal novelo v angleškem jeziku

D. N., 23. 5. 2020
Osebni arhiv
Tomaž Cigüt
Aktualno

Mlad geograf iz Bratonec, ki si kruh služi v Keniji, je napisal krajšo novelo v angleškem jeziku z naslovom Profundosian Federation. Ta govori o sodobnih izzivih in težavah sveta, o tem, kakšna bi bila lahko družba ter o izzivu klimatskih sprememb.

Osrednja nit novele je fiktivna zgodba o tem, kako bi se Rimska civilizacija potencialno lahko razvila skozi stoletja, v kolikor ne bi prišlo do propada civilizacije in temnega srednjega veka z vsemi sledečimi vojnami in nemiri 21. stoletja. "Ta zgodba pa hkrati predstavlja vrsto idej o tem, kakšen bi potencialno lahko bil naš lastni svet ter kako bi se človeštvo lahko razvilo, v kolikor bi bili bolj povezani in bi vlagali trud v skupno dobro in skupne cilje. Precej je tudi idej, ki temeljijo predvsem na miselnosti antične Grčije in Rima," je povedal avtor novele Tomaž Cigüt. 

98347064_264304731591827_8742560116038959104_n
Osebni arhiv
Tomaž Cigüt je izdal novelo v angleškem jeziku.

Idejo za novelo je dobil že pred leti, kot je povedal, se mu je porodila proti koncu dodiplomskega študija. "V bistvu se pred tem nikoli nisem videl v vlogi pisatelja, od nekoč pa se mi je zdelo, da to ni zame oziroma da to ni nekaj, v čemer bi lahko bil dober," je še pojasnil. Med dodiplomskim študijem je imel nekaj idej za zgodbe, zato si je na neki točki rekel, da bo poskusil. "Navsezadnje ni nujno, da napišem nekaj izjemnega ali zelo uspešnega, dovolj je že, če nekaj poskusim napisati. In potem bi glede na branost že videl, ali sem lahko v tem uspešen ali ne," tako Cigüt, ki je dodal, da je to bil tudi glavni razlog, da je napisal novelo v angleškem jeziku. S tem je želel doseči širši krog občinstva, hkrati je želel videti, kakšna bi bila na mednarodnem trgu branost novele. 

tomaž-cigüt, kenija, un-habitat
Osebni arhiv
Tomaž Cigüt

Zgodbo je skozi leta postopno izpopolnjeval in dopolnjeval, dokler ni nastala končna verzija. "Moja ideja je bila, da bi bila novela v principu namenjena širšemu krogu bralcev oziroma potencialno tudi določenemu krogu ljudi, ki običajno niso aktivni bralci. Gre za lahkotno branje, ki ponuja več iztočnic za poglobljen razmislek in je zato primerna tako za mlajše generacije kot tudi za starejše občinstvo. Je tudi precej kratka, saj ima v bistvu manj kot sto strani, tako da predstavlja nekaj, kar lahko z lahkoto na hitro prebereš oziroma vzameš s seboj na pot po vlaku ali avtobusu." Novela je zaenkrat izdana le kot elektronska publikacija na platformi Kindle. Nastaja tudi tiskana verzija, ki se bo tiskala sprotno glede na povpraševanje. Avtor jo je izdal sam preko že omenjene plaftorme, brez drugih virov financiranja.