vestnik

Tovarne bodo razstavili in odpeljali

Majda Horvat, 27. 11. 2021
Majda Horvat
Tovarna F2 je bila postavljena leta 2009, delovala pa je samo do stečaja Nafte Petrochem leta 2014. Foto Majda Horvat
Aktualno

S takšnim izidom stečajnega postopka so možnosti za ponovni zagon petrokemične proizvodnje v Lendavi dokončno pokopane.

Stečajni upravitelj Silvo Zorec je v začetku prejšnjega tedna sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za nakup ključnega premoženja Nafte Petrochem v stečaju. Imena kupca Zorec ne more razkriti, saj postopek prodaje še ni končan. Dva imetnika predkupne pravice imata namreč še čas, da se izrečeta o tej možnosti. To pomeni, da morata ponuditi vsaj tolikšno kupnino, kot jo je pripravljen plačati izbrani ponudnik. Predkupno pravico imata Občina Lendava in družba Liberty two methanol LLC iz Delawara ZDA. Več o vpletenosti te ameriške družbe v stečajni postopek v nadaljevanju.

Sedmič uspešno

Kaj je bilo mogoče o sklenjeni pogodbi izvedeti neuradno? Kupnina naj bi znašala manj kot tri milijone evrov, kupci naj bi bili Egipčani, vendar to ni družba MRI Mansoura for Resins & Chemical Industries, o kateri smo kot o najresnejšem ponudniku poročali septembra. Zdajšnji poskus prodaje, ki je pritegnil tri ponudnike, je bil sedmi po vrsti, premoženje se je prodajalo za tri milijone evrov. Ocenjena vrednost je bila 7,5 milijona evrov.
Ob tem je vredno spomniti, da je v sklopu prodanega premoženja tudi najnovejša tovarna formalina F2, ki je bila zgrajena po najvišjih ekoloških standardih in zagnana leta 2009. Delala je samo do stečaja Nafte Petrochem septembra 2014. Vredna je bila 6,1 milijona evrov, podjetje pa se je za naložbo zadolžilo.

V sklopu prodanega premoženja je tudi najnovejša tovarna formalina F2, ki je bila zgrajena po najvišjih ekoloških standardih in zagnana leta 2009. Delala je samo do stečaja Nafte Petrochem septembra 2014. Vredna je bila 6,1 milijona evrov, podjetje pa se je za naložbo zadolžilo.


Američani in Egipčani

V prodajo premoženja stečajnega dolžnika je torej vpletena tudi ameriška družba Liberty two methanol LLC iz ameriškega mesta Delaware. V Lendavo je prišla že leta 2017, ko je v stečajnem postopku Nafte Petrochem za 5,6 milijona evrov kupila dve podjetji, s katerima je dobila v last nedelujočo tovarno metanola in pripadajoče rezervoarje, v kupnini pa je bil zajet tudi 49-odstotni poslovni delež v družbi Industrijske storitve, katere večinska lastnica je bila Nafta Petrochem.
Tovarno metanola so Američani kupili z namenom, da jo demontirajo in odpeljejo v Zahodno Virginijo. Za transport naj bi jo pripravili dve češki podjetji, ki sta kapitalsko povezani s češko finančno naložbeno skupino KKCG, ta pa je tudi stala za nakupom tovarne metanola. To se potem ni zgodilo. Sklepamo lahko, da so Američani za sprostitev prodajnih poti za premoženje Nafte Petrochem izposlovali pri Egipčanih tudi nakup njihovega poslovnega deleža v družbi Industrijske storitve.

d441549d091369ef588fd18d4ac3e021
Nataša Juhnov
Tovarno metanola so Američani kupili z namenom, da jo demontirajo in odpeljejo v Zahodno Virginijo.Velik tovor

Ob takšnem izidu stečajnega postopka so možnosti za ponovni zagon petrokemične proizvodnje v Lendavi dokončno nične. Ali se bo zdaj, ko je prodano tudi ključno premoženje Nafte Petrochem, začelo veliko »praznjenje« Naftinega kompleksa in odvažanje opuščenih tovarn? Nedvomno so tudi Egipčani premoženje kupili z namenom, da tovarne razstavijo in jih odpeljejo drugam.
To pa seveda načenja novi vprašanji, prvo s poslovnega vidika, kaj bodo počeli z dokaj velikim zemljiščem nekdanjega kompleksa Nafte Lendava, ter okoljskega, ali bodo dobro »počistili« za sabo.


V sklopu prodanega premoženja je tudi najnovejša tovarna formalina F2, ki je bila zgrajena po najvišjih ekoloških standardih in zagnana leta 2009. Delala je samo do stečaja Nafte Petrochem septembra 2014. Vredna je bila 6,1 milijona evrov, podjetje pa se je za naložbo zadolžilo.


Prodano za manj kot tri milijone evrov

Obrat formalina – zemljišča in zgradbe za proizvodnjo formalina v tovarnah F1, F2 in F3 ter skladiščni prostori za skladiščenje formalina in surovine metanola skupaj s procesno opremo.

Obrat sintetičnih mas – zemljišča in zgradbe za proizvodnjo sintetičnih mas vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje uree, melamina, drugih surovin in proizvodov.

Obrat fenolnih smol – zemljišča in zgradbe za proizvodnjo fenolformaldehidnih smol vključno s skladiščnimi prostori za skladiščenje fenola in fenolformaldehidnih smol.

Spremljajoče podporne enote – zemljišča in zgradbe upravne zgradbe, razvojnega laboratorija, laboratorija za preverjanje kontrole kakovosti, enote za izvajanje tehtanja in druge logistike, enote energetskih medijev ter rezervoar za skladiščenje metanola (M-2) ter oprema.

Poslovni delež (49-odstotni) v družbi Industrijske storitve.