vestnik

Solidarnostni dodatek upokojencem konec aprila

Vestnik, 6. 4. 2020
Profimedia
Dodatek bo izplačan na podlagi zakona predvidoma 30. aprila 2020.
Aktualno

Solidarnostni dodatek bo upravičencem država nakazovala konec meseca aprila. Za družine z manj kot tremi otroci pa pri ministrstvu poudarjajo, da so tudi njim namenjeni ukrepi iz interventnega zakona.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli upravičenci do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec april 2020. Dodatek bo izplačan na podlagi zakona predvidoma 30. aprila 2020. Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence bo prav tako izplačan 30.aprila, pravijo pri ministrstvu. Vlaganje vlog v obeh primerih ni potrebno.

stiska, starejši-ljudje, upokojenec
Marina Vrbnjak
Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence bo izplačan 30.aprila, pravijo pri ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ključna skrb je pomagati najranljivejšim

Povišan znesek dodatka za veliko družino bo izplačan avtomatično vsem upravičencem do dodatka za veliko družine, vendar ne hkrati z rednim izplačilom, ki bo 14. 4. 2020. Upravičenci ne vložijo nobene vloge, izplačilo bo izvedeno na podlagi samega zakona. Izplačilo bo izvedeno predvidoma do konca aprila 2020 oziroma v začetku maja 2020.

Kar zadeva družine z enim ali dvema otrokoma pa pri ministrstvu poudarjajo, da so tudi njim namenjeni ukrepi iz interventnega zakona.»Naša ključna skrb je ohraniti čim več delovnih mest, pomagati najranljivejšim, upokojencem z najnižjimi prejemki, upravičencem do varstvenega dodatka, do denarne socialne pomoči,...Prav tako bomo zagotovili nemotena izplačila tisočim prejemnikov različnih transferjev,« so zagotovili v odgovoru ter poudarili, da gre pri pred dnevi sprejetem zakonu za prvi paket ukrepov in da že pripravljajo ukrepe za drugi zakonski predlog, katerega glavni cilj bo prav tako pomagati različnim skupinam prebivalstva.