vestnik

Kaj bo z vrtcem v Svetem Juriju ob Ščavnici?

M.V., 18. 2. 2020
Marina Vrbnjak
Javna predstavitev vrtca Sveti Jurij ob Ščavnici
Aktualno

V dvorani Kulturnega in upravnega središča so včeraj javno predstavili idejno zasnovo projekta izgradnje prizidave vrtca Sonček. Razprave se je udeležil tudi bivši župan Miroslav Petrovič.

»Po dolgotrajnih in neplodnih razpravah na občinskih sejah glede razširitve vrtca Sveti Jurij ob Ščavnici sem se odločil za javno predstavitev in temeljito obrazložitev zakaj vztrajam izključno na investiciji, ki zagotavlja pet dodatnih oddelkov v našem vrtcu,« je zbrane v Kocbekovi dvorani Kulturno upravnega središča nagovoril župan Anton Slana.

vrtec-sonček, vrtec-sveti-jurij-ob-ščavnici, sveti-jurij-ob-ščavnici
Marina Vrbnjak
" V svojem mandatu ne bom pristal v izgradnjo vrtca, ki že danes ne zagotavlja zadostnih kapacitet z ozirom na veljavne standarde in potrebe staršev," je bil jasen župan Anton Slana.

Za njimi so meseci neplodnih razprav 
Pojasnil je, da se je v zadnjih letih vpis v vrtec bistveno povečal, prav tako pa na upravni enoti opažajo povečano število zaprosil oziroma vložitev projektne dokumentacije za izgradnjo novogradenj in adaptacijo obstoječih stanovanjskih zgradb, kar nakazuje, da se bo število prebivalstva v prihodnjih letih še povečalo. Občina pa načrtuje tudi gradnjo stanovanj v samem središču kraja. »Ena izmed glavnih skrbi ali nalog lokalnih skupnosti je zagotavljanje ustreznih pogojev za nemoteno izvajanje programa predšolske vzgoje in izobraževanja,« je dejal. 
Ideja o graditvi novega vrtca je sicer nastala že leta 2011, ko so pri Atelje Ostan Pavlin pripravili idejno zasnovo vrtca s štirimi oddelki, ki bi ga namestili za obstoječim vrtcem. V letu 2016 so pridobili gradbeno dovoljenje, v tem času pa je občina pridobila tudi nova zemljišča in s tem odprla nove možnosti glede izgradnje vrtca. Kot je na javni predstavitvi pojasnil Marko Čuš, višji svetovalec za področje prostorskega planiranja, so takrat na podlagi podatkov osnovne šole opravili analizo obstoječega stanja, na podlagi te pa  izdelali novo idejno zasnovo razširitve vrtca. »Kapacitete v obstoječem vrtcu so premajhne in zagotavljajo prostor le za tri oddelke. Trenuten obseg izvajanja predšolske vzgoje pa je sedem oddelkov, saj je občinski svet s sklepom o odobritvi fleksibilnega normativa oddelke povečal, » je pojasnil. Trije oddelki vrtca so zaradi pomanjkanja prostora trenutno nameščeni v prostorih šole, ena izmed skupin pa je že več let nameščena v večnamenskem prostoru vrtca. 

vrtec-sonček, vrtec-sveti-jurij-ob-ščavnici, sveti-jurij-ob-ščavnici
Marina Vrbnjak
Idejno zasnovo vrtca sta predstavila arhitektka Mariapia Tessarolo in direktor podjetja Progrin Mitja Žnidarič.

»Že mesece se ubadamo z neplodnimi razpravami, dokazovanji. Logično in racionalno v dani situaciji je, da se vrtec gradi v kapacitetah kot jih zahtevajo naše potrebe,« je bil jasen župan Slana, ki  - kot pravi -  v svojem mandatu ne bo pristal v izgradnjo vrtca, ki že danes ne zagotavlja zadostnih kapacitet z ozirom na veljavne standarde in potrebe staršev. Prisotni so bili tudi ravnatelj Osnovne šole Marko Kraner, ki že več let opozarja na prostorsko stisko ter arhitektka Mariapia Tessarolo in direktor podjetja Progrin Mitja Žnidarič. Arhitektka je prisotnim predstavila idejno zasnovo vrtca v dveh nadstropjih s petimi oddelki, s pripadajočimi prostori - kot so kuhinja, shrambe, pralnica, prostori za zaposlene in povezavo z obstoječim vrtcem. Orisala je tudi zunanjost objekta ter površine namenjene dodatnim parkiriščem ter igri otrok. Po njenih besedah idejna zasnova vrtca izpolnjuje vse zakonske normative.  

vrtec-sonček, vrtec-sveti-jurij-ob-ščavnici, sveti-jurij-ob-ščavnici
Marina Vrbnjak
Predstavitve in javne razprave se niso udeležili predstavniki skupine Naprej, ki temu projektu že več mesecev oporekajo.

Gradnja vrtca politična zadeva?
Predstavitve in javne razprave se niso udeležili predstavniki skupine Naprej, ki temu projektu že več mesecev oporekajo. Se  je pa na razpravi oglasil bivši župan Miroslav Petrovič, ki je poudaril, da poteka razprava o projektu, ki še ni bil potrjen na nobeni ravni občinskega sveta. Jezi ga predvsem dejstvo, da bi bil vrtec, za katerega že imajo gradbeno dovoljenje in bi zagotavljal dodatne štiri oddelke že zgrajen, poleg tega bi bil precej cenejši. »Odločevalci niso tiskovne konference in televizija in konec koncev tudi ne občani, ampak svetniki, ki dvignejo roko,« je bil jasen. 

vrtec-sonček, vrtec-sveti-jurij-ob-ščavnici, sveti-jurij-ob-ščavnici
Marina Vrbnjak
Miroslav Petrovič

V razpravo se je vključila tudi vzgojiteljica Marija Slavič, ki je povedala, da že petnajst let čakajo na nov vrtec. »Nimamo garderob, nimamo nobene terase, vsaka vzgojiteljica ima povišane normative – jaz imam v skupini 15 otrok v starosti 1 – 2 leti, a lahko bi jih imela le dvanajst,« je poudarila in dodala, da je potrebno misliti predvsem na poznejše rodove. 
»Mislim, da je vsem jasno, da je gradnja vrtca pri nas postala politična zadeva in ne več strokovna, saj se stroke tukaj v bistvu bolj ali manj niti ni poslušalo,« pa je bil oster Franc Čuš, ki je pozdravil predstavljeno idejno zasnovo, predvsem iz vidika, da zagotavlja normative ki so predpisani in da bo otrokom omogočil enake razmere, kot jih imajo otroci v drugih vrtcih. Strinjal se je sicer z besedami Miroslava Petroviča, da bi se zdaj, v kolikor bi se vrtec gradil po prvem planu v vrtec že selili, a bi najverjetneje tudi ugotovili, da marsikaj manjka. »Vsem je jasno, da če imamo zdaj vrtec v katerem je 60 otrok z eno kuhinjo, da se bodo po povečanju povečale potrebe po kuhinji, shrambe za pripomočke in podobno," je dejal.

vrtec-sonček, vrtec-sveti-jurij-ob-ščavnici, sveti-jurij-ob-ščavnici
Marina Vrbnjak
Breda Žunič

Prisotna je bila tudi Breda Žunič, ravnateljica osnovne šole Mala Nedelja, ki je opomnila, da se v vaško podeželskem okolju število otrok vpisanih v vrtec v zadnjem desetletju zelo povečalo in je zato glasno podprla gradnjo vrtca z večjim številom oddelkov in potrebnimi prostori, torej predstavljeno idejno zasnovo.