vestnik

V Bakovcih si želijo mladih družin

Timotej Milanov, 8. 11. 2017
Timotej Milanov
Nives Cajnko pred zemljiščem, na katerem bi v prihodnosti lahko zgradili nove hiše.
Aktualno

V bakovski krajevni skupnosti si prizadevajo za sprejetje novega občinskega podrobnega prostorskega načrta, s katerim bi omogočili gradnjo novih hiš

Podobno kot v Rakičanu po besedah predsednice bakovske krajevne skupnosti Nives Cajnko tudi v Bakovcih primanjkuje zazidljivih zemljišč, zato si prizadevajo za sprejetje novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), s katerim bi spremenili to stanje.
Kot pravi Cajnkova, je bil veljavni OPPN za območje Bakovec sprejet leta 2010, z njim so takrat kot zazidljiva določili zemljišča za vaškim domom, vendar učinka ni bilo, saj lastniki zemljišč na njih ne gradijo, prav tako pa jih nočejo prodati. »Ne razumem, zakaj nočejo prodati zemljišč, na katerih nimajo namena graditi, saj je bil zaradi tega takrat sprejet nov prostorski načrt,« pove Cajnkova, ki dodaja, da že imajo investitorja, nimajo pa zazidljivih zemljišč. Kot pravi, gre za poslovneža iz Avstrije, ki je pripravljen odkupiti zemljišča in na njih postaviti hiše za prodajo na trgu. »Če se ne bomo širili, bomo stagnirali. Imamo šolo, v kateri je vedno manj otrok in ji bo v prihodnosti grozilo zaprtje, če se v vas ne bodo začele priseljevati nove družine,« pravi Cajnkova, ki želi, da bi zazidljiva postala predvsem zemljišča na robu vasi v smeri Murske Sobote, tam živeči vaščan bi bil tudi pripravljen prodati zemljišče, na katerem je, kot pravi, prostor za deset novih hiš. »Samo lani se je name obrnilo vsaj dvanajst družin, ki bi se želele preseliti v Bakovce, vendar nimamo ustreznih zemljišč, ki bi jim jih lahko ponudili. Kmetijsko ministrstvo pa vztraja pri stališču, da se morajo najprej zapolniti ustrezna zemljišča v notranjosti vasi, preden bi se lotili spreminjanja namembnosti,« še pove Cajnkova