vestnik

V Ceropu napeto zaradi skrivnostnega posojila. Cipot se na klice ni odzval

Timotej Milanov, 25. 6. 2020
Aleš Cipot
Računsko sodišče je vzelo pod drobnogled poslovanje Ceropa v času, ko je gradil medgeneracijsko središče Mensana v Murski Soboti.
Aktualno

Pred sredino sejo sveta ustanoviteljic javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop) je župan občine Radenci Roman Leljak predlagal, da bi župani odločali tudi o razrešitvi direktorja Franca Cipota, kot je zapisal na družbenem omrežju-zaradi netransparentnega vodenja podjetja po ugotovitvah računskega sodišča.

Sejo, ki je bila spet sklicana, ne da bi o tem obvestili javnost in medije, je Leljak kmalu potem zapustil, saj njegovega predloga niso uvrstili na dnevni red. Predsedujoči svetu ustanoviteljic, tišinski župan Franc Horvat, pravi, da predloga niso podprli, ker gre za zadevo, o kateri mora odločati skupščina javnega podjetja in ne svet ustanoviteljic. Kot še pove, jih je Leljak presenetil s svojim nastopom. Leljak pravi, da je odšel tudi zaradi tega, ker Cipot županom ni želel povedati, komu in zakaj je Cerop dal v lanskem letu 91 tisoč evrov posojila, kot izhaja iz letnega poročila družbe. Družba je dala posojilo s petletno dobo odplačevanja in 1-odstotno obrestno mero. »Kako si lahko direktor javnega podjetja dovoli, da županom ne posreduje tega odgovora,« se sprašuje Leljak. Kot pravi, bi lahko svet ustanoviteljic prav tako predlagal skupščini razrešitev direktorja. Horvat pojasnjuje, da je bilo na seji izpostavljeno veliko vprašanj in da se ne spomni vprašanja v zvezi s posojilom. 

7f0d1c69800f0c988acb54cd532bb1cd
Nataša Juhnov
Župan občine Radenci Roman Leljak napoveduje, da bo takoj, ko bo poročilo računskega sodišča javno, sklical tiskovno konferenco, na kateri bo zahteval razrešitev Cipota.

Kmalu bo znana odločitev računskega sodišča 

Kot smo že poročali, računsko sodišče pregleduje poslovanje Ceropa v letih od 2015 do 2018, ko je javno podjetje med drugim vodilo projekt gradnje medgeneracijskega središča Mensana v Murski Soboti, ki je svoja vrata odprlo leta 2018, projekt pa je bil vreden 3,6 milijona evrov. V Mensani so poleg poslovnega dela zgradili tudi 12 stanovanj za trg, ki so jih že prodali. Računsko sodišče je namreč že ugotovilo, da Cerop v tem obdobju v kar 80 odstotkih svojih dejavnosti ni izvajal nalog, za katere je bil ustanovljen, temveč je izvajal naloge za zunanje naročnike. Cipot je te očitke takrat zavrnil in povedal, da so v javnem podjetju dolžni poskrbeti za vse odpadke, ki nastanejo v regiji, ne pa samo za tiste na podlagi koncesijske dejavnosti. 

6942aca5fe22388246a8d3958427280a
Nataša Juhnov
Razmere v javnem podjetju se spet zaostrujejo.

Leljak: V Mensano so vlagali nezakonito 

Župani so medtem že dobili osnutek revizijskega poročila, na katerega se še morajo odzvati, zato zaenkrat še ni javno. »Že zdaj pa lahko povem, da je bilo ugotovljenih veliko nepravilnosti,« pravi Leljak, ki meni, da bi se morali morebitni presežki, ki jih javno podjetje ustvari s poslovanjem na tako imenovanem tržnem delu, poznati pri nižji ceni položnic. »Vsak evro, ki je šel v gradnjo Mensane, je bil v ta namen zapravljen nezakonito,« meni Leljak in pri tem dodaja, da bi lahko Cerop izvajal tudi dejavnost odvoza odpadkov, ki bi bila tako po njegovem mnenju cenejša. »Tržna dejavnost javnega podjetja je dovoljena, tudi sam to podpiram, če bi na podlagi tam ustvarjenih prihodkov zniževali ceno osnovne dejavnosti, ne pa da tisti denar vlagajo v gradnjo stanovanj in druge projekte, za katere niso bili ustanovljeni,« še pove Leljak.  

Franc Horvat
Nataša Juhnov
Svet ustanoviteljic trenutno vodi tišinski župan Franc Horvat. Na zadnji seji so med drugim obravnavali elaborat gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov, a so tega potrdili samo župani, ki imajo skupaj zgolj 53 odstotkov glasov v svetu.

Elaborat z zgolj polovično podporo 

Župani so sicer na seji sveta ustanoviteljic sprejeli elaborat gospodarske javne službe obdelave in odlaganja odpadkov, a so tega potrdili samo župani, ki imajo skupaj zgolj 53 odstotkov glasov v svetu. Prisotni župani so sicer predstavljali občine, ki imajo skupno 74 odstotkov glasov v svetu ustanoviteljic. Horvat pravi, da so imeli nekateri župani zadržke predvsem glede določenih vsebin, ki so tudi predmet revizije, zaradi česar so menili, da bi moral dokument najprej pregledati revizor. Horvat pa meni, da dokument, ki še ni bil potrjen, ne more biti že predhodno predmet revizije. 

Leljak napoveduje, da bo takoj, ko bo revizijsko poročilo javno, sklical tiskovno konferenco, na kateri bo zahteval razrešitev Cipota, za kar si po njegovih besedah prizadeva več pomurskih občin. 

a9739076f6d4e1de91d34ab450990889
Nataša Juhnov
Direktor Ceropa Franc Cipot se zaenkrat še ni javno odzval na očitke.

Po seji sveta ustanoviteljic je bila tudi skupščina javnega podjetja, ki ji predseduje župan Kobilja Robert Ščap, na tej so potrdili poslovni načrt družbe za leto 2020, ki je bil potrjen z veliko večino prisotnih. Ščap glede revizije računskega sodišča meni, da ta ni ugotovila velikih kršitev, temveč zgolj nekatere pomanjkljivosti, glede katerih bodo občine še imele priložnost podati pojasnila. Tudi sam se ne spomni, da bi bilo na seji postavljeno vprašanje okoli omenjenega posojila. Na vprašanje, ali sam ve, komu je bil denar posojen, je odgovoril, da naj se s tem vprašanjem obrnemo na vodstvo družbe. 

Za pojasnila smo želeli prositi tudi Franca Cipota, ki pa se na naše klice ni odzival.

Preberite še: Pritisk na pomurske občine zaradi Mensane