vestnik

V Gornji Radgoni se nadaljuje nadgradnja vodovoda

Vestnik.si, 4. 10. 2022
Nataša Juhnov
Vodovod sistema C.
Aktualno

V Kajuhovi ulici, Ulici Marije Rožman in ulici Ob potoku se nadaljujejo gradbena dela v sklopu projekta nadgradnja vodovoda sistema C - 2. faza.

Gradbena dela se nadaljujejo v delu Kajuhove ulice, in sicer od hišne številke 5 do križišča z Mariborsko cesto, v delu Ulice Marije Rožman od hišne številke 9 do križišča z Mariborsko cesto in v delu ulice Ob potoku od A droga pri hišni številki 14 v smeri proti trgovini Lidl. Izvajalec del je podjetje Pomgrad iz Murske Sobote, ki bo sočasno z gradnjo novega vodovoda na robu parcel vsakega uporabnika, ki ima še vodomerno uro v hiši, vgradil nove vodovodne PVC termo jaške, od katerih se bo izvedla še prevezava iz novega vodovoda do obsoječe vodovodne cevi posameznega uporabnika, vodomerna ura pa se bo preselila v novi jašek. 

333599c53871fd89a71574dbf5f4ea53
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.

Na robu parcel bo položena še zaščitna cev za optiko, s čimer bo v prihodnje vsem omogoče dostop do optičnega omrežja. 

Z občine naprošajo prebivalce omenjenih ulic ter druge uporabnike teh cest, da v času izvajanja del od ponedeljka do petka med 7. in 17. uro svoje avtomobile parkirajo izven območja gradbenih del, saj bodo ceste večinoma popolnoma zaprte.