vestnik

(ODRANCI) Ivan Markoja: Čakamo, da izvemo, koliko ljudi je okuženih

Majda Horvat, 20. 7. 2020
Aleš Cipot
Ivan Markoja, župan Občine Odranci poudarja, da je bil virus prinesen vod drugod. Prav iz te središčnosti Odranec za veliko število ljudi iz drugih krajev pa zdaj izvira tudi bojazen, da se je virus razširil že tudi drugam.
Aktualno

Odranci so postali privlačen kraj za ljudi iz okoliških občin zaradi delovnim mest, večje trgovine, bencinskega servisa in športnih objektov. Zaradi velike dinamike stikov med ljudmi iz različnih krajev je stanje zaradi okužb skrb vzbujajoče.

Odranci so postali gospodarsko, družabno in športno središče širšega območja, zato pa so tudi tamkajšnje okužbe z novim koronavirusom skrb vzbujajoče za veliko širše območje, predvsem pa za ljudi iz sosednjih občin Črenšovci in Turnišče. Zaradi velike dinamike stikov v širšem območju, ki zaradi prihajanja dnevnih migrantov na delo v tamkajšnja podjetja, predvsem v Carthago, sega tudi čez mejo na Hrvaško, je zaradi omenjene specifike bojazen pred širjenjem okužbe povsem realna. Toda odranski župan Ivan Markoja pomirja.

»Težava je v tem, da tako prvi primer okužbe kot naslednji, ki se je zdaj pojavil v vrtcu, izvira od drugod,« je dejal. Omenjeni okužbi, ki sta se torej pojavili v Odrancih v razmahu približno enega tedna, sta torej izvorno posledica prav te odprtosti kraja oziroma prihajanja ljudi iz drugih območij.

Župan je z ukrepi, ki jih je izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zadovoljen, saj so bili izvedeni, tako župan, optimalno in v skladu s strokovnimi navodili. Vsi, pri katerih so se pokazali znaki okužbe so bili testirani, za 71 ljudi pa je bila odrejena tudi karantena. »Podatka o število vseh opravljenih testov nimamo, pri vseh, ki so bili testirani v soboto, pa so bili ti negativni,« je povedal župan. Skupaj je tako v občini še vedno potrjenih pet okužb, kot je znano pa so med okuženimi vzgojiteljice v vrtcu. Karantene so bile izdane za 17 ljudi v družinskem okolju, 10 zaposlenim in 44 otrokom. V tamkajšnji vrtec je sicer vpisanih 87 otrok, a nekateri ga v tem času ne obiskujejo.

Po navedbah župana se karantene nanašajo predvsem na njihove občane, nekaj pa je bilo izdanih tudi za otroke, ki prihajajo k njim v vrtec iz sosednjih krajev oziroma njihovim staršem. »Zdaj smo v čakanju, saj se bo šele čez nekaj dni vedelo, koliko ljudi se je še okužilo,« je povedal župan, in dodal, da pri domačinih ne zaznava neke večje vznemirjenosti, je pa ta veliko večja v tovarnah. V industrijski coni je namreč zaposlenih približno tisoč ljudi in več kot 200 pri obrtnikih in podjetnikih. Ob tej izpostavljenosti pa vznemirja tudi dejstvo, da je ena od zaposlenih v vrtcu, pri kateri so potrdili okužbo,  v prostem času pomagala pri strežbi v zelo obiskanem lokalu v Gomilici.

Kot smo že poročali, so v Odrancih z namenom preprečitve širjenja okužbe že zaprli vrtec, športni park ter vse druge javne površine, preklican pa je bil tudi nogometni turnir. Turnir v petek je še potekal, vendar na njem po besedah župana ni sodeloval nihče, pri katerem je bila pozneje potrjena okužba.  Prav tako bodo danes in jutri krajani prejeli pralne maske. 

Majda Horvat
Viirus je izbruhnil pri dvema zaposlenima v vrtcu v Odrancih.