vestnik

V petrovski občini bodo ukinili krajevne skupnosti

D. N., 6. 3. 2021
Nataša Juhnov
Kako bo z ukinitvijo KS potekalo sodelovanje med občino, občinskim svetom in vasmi? Fotografija je simbolična.
Aktualno

Povod za to odločitev naj bi jim dalo računsko sodišče, del svetnikov pa meni, da postopek ukinjanja ni pravilen, saj ni bila ugotovljena volja občanov.

Svetniki Občine Gornji Petrovci so obravnavali predlog ukinitve krajevnih skupnosti (KS) Križevci, Šulinci in Gornji Petrovci z lokalnimi volitvami leta 2022. Kot je pojasnil župan Franc Šlihthuber, je to povezano s priporočili računskega sodišča, ki trenutno v občini opravlja postopek revizije. »V vmesni fazi računsko sodišče ugotavlja, da občinsko financiranje krajevnih skupnosti, kot je bilo doslej, ni zakonito. Po opravljenem revizijskem postopku in poročilu računskega sodišča bomo uskladili, kako bo potekalo financiranje krajevnih skupnosti.« Predlog je pri nekaterih svetnikih sprožil precej vprašanj, saj po njihovem mnenju postopek ukinitve KS ni pravilen. V skladu z aktualnim statutom občine bi morala biti namreč pred ukinitvijo KS ugotovljena volja občanov. Prav tako se del svetnikov sprašuje, kako se bo delilo premoženje KS, ki se bo z ukinitvijo preneslo na občino, in zakaj tako nenadna odločitev za ukinjanje KS. 

gornji-petrovci, slačilnice
Damjana Nemeš
Letos bodo nadaljevali urejanje športnega centra Gornji Petrovci. Skupna vrednost naložbe je nekaj več kot 60 tisoč evrov. Foto Damjana Nemeš

Pred sejo, na kateri so svetniki razpravljali o omenjenem predlogu, se je sestala komisija za statutarna in pravna vprašanja. Njen predsednik Ernest Kerčmar je povedal, da ne gre za nenadno ukinjanje KS, ampak je vzrok za to izdelava novega statuta občine in poslovnika občinskega sveta. »V tem poslovniku se črtajo zadeve, vezane na ožje dele KS, ki pa se bodo ukinile šele prihodnje leto z rednimi lokalnimi volitvami. Strinjam se, da so KS nekoč delovale zelo dobro, ko so še imele svoja sredstva oziroma samoprispevek. Danes tega ni več, dobijo le en del od občine, s tem pa veliko ne morejo narediti.«

rna-gradnja, športni-center, adrijanci, občina-gornji-petrovci
TL
Občina bo nadaljevala tudi z urejanjem objekta in igrišča v Adrijancih.

Svetniki, ki so se vključili v razpravo, so želeli od župana še odgovor na vprašanje, kako bo z ukinitvijo KS potekalo sodelovanje med občino, občinskim svetom in vasmi. »Novo organiziranost bomo pripravili v skladu z veljavno zakonodajo in ugotovitvami računskega sodišča,« je poudaril župan Šlihthuber. Predlog za ukinitev KS je bil sprejet s sedmimi glasovi za in šestimi proti. Z lokalnimi volitvami prihodnje leto se bodo tako ukinile KS Križevci, Šulinci in Gornji Petrovci. Svetniki so na seji razpravljali tudi o novem statutu občine in poslovniku občinskega sveta. Oba osnutka sta bila sprejeta in sta v tridesetdnevni javni razpravi. 

Za naložbe 700 tisoč evrov 
Predlog letošnjega proračuna občine je v štirinajstdnevni javni razpravi. Predvideva prihodke v višini 2,83 milijona evrov in za 2,62 milijona evrov odhodkov, od tega je nekaj manj kot 700 tisoč evrov namenjenih investicijam. Občina bo letos nadaljevala že začete večletne projekte. Med njimi so dela pri vaško-gasilskem domu (VGD) Ženavlje, obnova občinske stavbe, urejanje športnega centra Gornji Petrovci ter objekta in igrišča v Adrijancih. Letos se bodo lotili še obnove VGD Košarovci.