vestnik

V prihodnjih mesecih se bo obnavljal lendavski grad

Vestnik.si, 11. 8. 2022
Občina Lendava
Obnovili bodo grad v Lendavi.
Aktualno

Ivan Koncut, podžupan v funkciji župana Občine Lendava, in Aleksander Marguč, direktor podjetja GMI d. o. o., sta na Lendavskem gradu podpisala izvajalsko pogodbo za obnovo gradu.

Pogodbena vrednost za sanacijo znaša dobrih 581 tisoč evrov, občina je pridobila tudi sofinancerska sredstva kulturnega ministrstva v višini 200 tisoč evrov.

lendavski-grad, obnova
Občina Lendava
Obnovili bodo grad v Lendavi.

Občina je, ker so bili na objektu v preteklosti izvedeni le manjši vzdrževalni posegi, pristopila k sanaciji brežine z razglednim platojem na jugovzhodnem stolpu ter ureditvi dela fasade. Projekt sicer obsega sanacijo gradu z okolico. Predvidene so sanacije obzidja, dela fasade, ureditev kleti jugovzhodnega stolpa in izgradnja razglednega platoja z zidovi nad kletjo stolpa. Prav tako bodo urejene dostopne poti do gradu in izvedena sanacija meteorne kanalizacije ter izvedba drenaže ob projektu. 

lendavski-grad, obnova
Občina Lendava
Obnovili bodo grad v Lendavi.

Dela se bodo predvidoma zaključila do konca oktobra 2022.