vestnik

V Sebeborcih zgradili pločnik, v Bukovnici uredili cesto

Vestnik.si, 19. 11. 2019
Občina Moravske Toplice
Zaključil se je prvi del rekonstrukcije lokalne ceste Bukovnica - Bukovniško jezero - Dobrovnik.
Aktualno

Občina Moravske Toplice je v letu 2019 s sredstvi, pridobljenimi iz Zakona o financiranju občin, financirala pločnik in javno razsvetljavo v Sebeborcih ter cesto na relaciji Bukovnica - Bukovniško jezero.

Vrednost prve investicije je znašala 330.983 evrov, okrog 306 tisoč nepovratnih sredstev pa pričakuje občina iz državnega proračuna. "V Sebeborcih se je ob glavni cesti skozi naselje zgradil pločnik v dolžini 820 metrov in postavilo 27 novih uličnih svetilk javne razsvetljave. Sočasno se je uredilo odvodnjavanje meteornih vod, zamenjalo dotrajane vodovne cevi in nadzemne hidrante s podzemnimi ter uredilo avtobusno postajališče," so sporočili z občine in dodali, da v naslednjem letu načrtujejo še preplastitev celotne voziščne konstrukcije na tem odseku. 

Sebeborci, izgradnja, pločnik
Občina Moravske Toplice
V Sebeborcih se je ob glavni cesti skozi naselje zgradil pločnik v dolžini 820 metrov in postavilo 27 novih uličnih svetilk javne razsvetljave.

Prav tako se je zaključil prvi del rekonstrukcije lokalne ceste Bukovnica - Bukovniško jezero -  Dobrovnik. V letu 2019 je bilo izvedenih za 231 tisoč evrov del, občina pa bo za financiranje uporabila 206 tisoč povratnih sredstev iz državnega proračuna. Vrednost celotne investicije znaša 422 tisoč evrov, zaključena pa bo do konca junija 2020. "Dela so potekala po celotni 1120 metrov dolgi in 4,5 metrov široki trasi ceste, zaključenih pa je prvih 350 metrov odseka v naselju Bukovnica. Urejena je tudi navezava na lokalno cesto Bukovnica - Motvarjevci, dovozi do hiš in odvodnjavanje," pravijo na občini. Naslednje leto bodo nadaljevali z ureditvijo ceste izven naselje, do meje z občino Dobrovnik.