vestnik

V Spodnjem Kamenščaku bodo obnavljali vodovod in cesto

Vestnik.si, 28. 5. 2021
Marina Vrbnjak
Glede na načrte je občina Ljutomer v proračunu za letos zagotovila sredstva za obnovo vodovoda na tem območju.
Aktualno

Županja Ljutomera Olga Karba je z Borisom Sapačem iz podjetja Pomgrad iz Murske Sobote podpisala pogodbo za projekt obnove vodovoda v naselju Kamenšak in Cezanjevci.

Kot je pojasnila županja, bo Direkcija Republike Slovenije v letu 2021 izvedla preplastitev regionalne ceste od začetka naselja Spodnji Kamenščak do začetka naselja Zgornji Kamenščak, skupno v dolžini 4.605 metrov. Dela bo izvajalo podjetje Pomgrad iz Murske Sobote. V sklopu investicije, katere vrednost je okoli dva milijona evrov, se bo izvedla reciklaža obstoječe podlage in celotna preplastitev ceste, vključno z odvodnjavanjem.

občina-ljutomer, olga-karba
Marina Vrbnjak
Županja Olga Karba in Boris Sapač ( Pomgrad) med podpisovanjem pogodbe,

Glede na načrte je občina Ljutomer v proračunu za letos zagotovila tudi sredstva za obnovo vodovoda na tem območju. Kot najugodnejši ponudnik je bil na nedavnem javnem naročilu izbran Pomgrad, in sicer za vrednost dobrih 380 tisoč evrov. Podizvajalec v projektu je Komunalno podjetje Ormož. V sklopu investicije se bo izvedla obnova vodovodnega omrežja v Spodnjem Kamenščaku in Cezanjevcih, ki zajema tudi prevezave obstoječih sekundarnih cevovodov in hišnih priključkov na novi vodovod, v skupni dolžini 2.443 metrov.

občina-ljutomer, olga-karba
Marina Vrbnjak
Kot najugodnejši ponudnik za projekt obnove vodovoda je bil izbran Pomgrad iz Murske Sobote, in sicer za vrednost dobrih 380 tisoč evrov.

Dela na cesti se bodo začela izvajati takoj po izgradnji vodovoda oziroma najkasneje 15. avgusta in bodo zaključena predvidoma v letošnjem letu.
ljutomer spodnji-kamenščak vodovod pomgrad