vestnik

V središču mesta se obnavlja zgradba ZZZS

Majda Horvat, 28. 10. 2021
Vanesa Jaušovec
Obnova poslovne stavbe ZZZS v Murski Soboti.
Aktualno

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) obnavlja dobrih 60 let staro stavbo v središču mesta Murska Sobota, kjer ima vse od ustanovitve zavoda marca 1992 sedež murskosoboška območna enota (ZZZS OE Murska Sobota).

Dela so namenjena predvsem energetski sanaciji stavbe, prenovljena zunanjost bo tudi dopolnjevala prenovljeno Slovensko ulico in se barvno prilegala okolici. Pomemben del obnove je tudi izboljšanje dostopnosti stavbe za invalide z obnovo klančine pri vhodu in namestitvijo taktilnih oznak za slepe in slabovidne. 

Energetsko izkaznico objekta je murskosoboška območna enota pripravila že pred leti in ugotovila, da je stavba energetsko potratna. Tako so leta 2005 zamenjali vsa okna, ki jih je več kot 180, in deset let pozneje izolirali podstrešje. Pripravili so tudi načrt celovite energetske sanacije objekta in lani pridobili sredstva za obnovo zunanjosti ter elektro in strojnih inštalacij.

zzzs-slovenije, murska-sobota, obnova
Vanesa Jaušovec
ZZZS se je odločil za obnovo stavbe v Murski Soboti, v kateri dela 38 strokovnih delavcev.

Vrednost zdajšnjih del je približno 200 tisoč evrov, sredstva za izvedbo javnega naročila so bila odobrena v finančnem načrtu ZZZS OE Murska Sobota, s tem da je naročilo izvedel oddelek za javna naročila pri javnem zavodu, pogodbo z izvajalcem pa podpisala generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar. V načrtu za popolno obnovo stavbe ostaja še postavitev toplotne črpalke in sončne elektrarne. ZZZS bo prihodnje leto zaznamoval 30 let delovanja in izvajanja pomembnih nalog, na katerih sloni delovanje celotnega javnega zdravstva ter pravice prebivalcev do osnovnega zdravstvenega zavarovanja.

V murskosoboški območni enoti te naloge za pomursko regijo opravlja 46 strokovnih delavcev, od tega jih ima 38 delovno mesto na sedežu v Murski Soboti, osem pa v izpostavah v Ljutomeru, Lendavi in Gornji Radgoni. »Z izvajalci zdravstvenih storitev imamo sklenjenih 100 pogodb, naša naloga pa je tudi skrb za uresničevanje pravic iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja za približno 120 tisoč zavarovancev. Vrednost pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev in zagotavljanju pravic iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja letos je 154 milijonov evrov,« je finančni vidik pomena njihovega dela predstavil Ivan Tibaut, direktor ZZZS OE Murska Sobota.

zzzs-slovenije, murska-sobota, obnova
Vanesa Jaušovec
Obnova poslovne stavbe ZZZS v Murski Soboti.

Povedal je tudi, da se že pripravljajo na morebitni sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi, ki predvideva, da bo ZZZS prevzel izvajanje presoje upravičenosti do te pomoči, financiranje in nadzor. Za zaposlene, ki se bodo temu na novo posvečali, bodo uredili dodatne prostore. Gre za približno 80 kvadratnih metrov, ki jih zdaj dajejo v najem zavarovalnici Vzajemna. Najemna pogodba se namreč izteče konec leta.