vestnik

Vesna Jerala Zver nima več podjetja 

Majda Horvat, 28. 11. 2018
Nataša Juhnov
Vesna Jerala Zver ni več lastnica podjetja Zver, dentalne storitve. 
Aktualno

Turniška županja je predala podjetje soprogu. Zakaj ni pojasnila, najverjetneje pa zaradi pravic po prenehanju funkcije.

Turniška županja Vesna Jerala Zver, ki na tokratnih lokalnih volitvah ni dobila zadostne podpore volivcev za nov mandat, je le nekaj dni po tem ali 23. novembra izstopila iz podjetja Zver, dentalne storitve. V njem je bila edina družbenica in pred nastopom županske funkcije tudi direktorica. Kot nov in edini družbenik se je vpisal v sodni register Dominik Zver, soprog Vesne Jerala Zver, ki zaseda tudi mesto prokurista, s tem, da pa podjetje nima zaposlenih.
Jerala Zverova na naše vprašanje o razlogih za tak korak ni odgovorila, sklepamo pa lahko, da je bil narejen zaradi zagotovitve pravic po prenehanju funkcije. Po zakonu o funkcionarjih v državnih službah ima funkcionar, ki mu je funkcija prenehala, pravico do nadomestila plače iz javnih sredstev do vrnitve v prejšnjo organizacijo oziroma do nove zaposlitve, vendar največ za tri mesece. Drug razlog za izstop Jerala Zverove iz podjetja pa bi morda lahko bil tudi obvarovati podjetje in njegovo premoženje predmorebitnimi odškodninskimi tožbami, ki so jih županji zaradi nekaterih njenih odločitev pri vodenju občine že napovedovali posamezni svetniki.
Podjetje Zver, dentalne storitve iz Turnišča je bilo ustanovljeno pred osmimi leti in je imelo najprej poslovni sedež na kliniki Rimska čarda v Puconcih. Pred petimi leti, torej pred izvolitvijo za županjo, je bila Jerala Zverova še direktorica podjetja, skupaj z Dominikom Zverom pa sta si delila lastništvo vsak do polovice. Po nastopu županske funkcije oktobra 2014 je direktorsko mesto podjetja prevzela Mateja Erbežnik iz Ljubljane. Jerala Zverova je postala edina družbenica podjetja junija 2015, to lastništvo pa formalno ni bilo v navzkrižju interesov z javno funkcijo, čeprav je po javno dostopnih podatkih podjetje opravljalo storitve tudi za nekatere javne zavode.
Na istem poslovnem naslovu kot podjetje Zver, dentalne storitve, deluje še poslovna enota podjetja Dentalni studio VIP iz Moravsih Toplic.
Nataša Juhnov
Jerala Zverova na naše vprašanje o razlogih za tak korak ni odgovorila, sklepamo pa lahko, da je bil narejen zaradi zagotovitve pravic po prenehanju funkcije.