vestnik

Vlada zavrnila pobudo Mercatorja

Janko Votek, 14. 1. 2019
Sašo Bizjak
Trgovcem natančna določila nedovoljenih ravnanj ne dišijo preveč. Fotografija je simbolična.
Aktualno

Vlada je na četrtkovi seji sprejela mnenje o pobudi družbe Mercator in drugih za oceno ustavnosti posameznih členov Zakona o kmetijstvu, ki so začeli veljati letos in natančno opredeljujejo nedovoljena ravnanja, zahtevajo pisne pogodbe, opredeljujejo nadzor in določajo globe za nedovoljena ravnanja.

Vlada je vse očitke zavrnila, saj pobudniki niso konkretizirali škodljivih posledic, ki naj bi nastale zaradi začetka izvrševanja zakona in s tem tudi niso izkazali pravnega interesa, ki mora biti neposreden in konkreten. Zato je vlada predlagala ustavnemu sodišču, da pobudo zavrže.Ob tem še navaja, da novela zakona ni prinesla »velikih« ali bistvenih sprememb, saj ne opredeljuje novih tipov nedovoljenih ravnanj ali jih širi. Gre zgolj za natančnejšo opredelitev, takrat veljavnih določb in nedvoumno opredelitev nedovoljenih ravnanj. Obenem pa gre za lažje izvajanje nadzora nad nedovoljenimi ravnanji.

203265122cff68b61d68aa7537fafe08
Andrej Petelinsek

Ustavno sodišče bo navedeno pobudo obravnavalo prednostno. Ob tem kaže opozoriti, da ustavno sodišče ni ugodilo pobudnikom ustavne presoje, po zadržanju izvajanja zakona do odločitve sodišča. Pri svoji odločitvi se vlada sklicuje na sprejet političen dogovor med Komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom glede vsebine Direktive o nepoštenih trgovinskih praksah v verigi preskrbe s hrano in izpostavlja, da je zakon skladen z direktivo, ki bo verjetno sprejeta še v tem mandatu evropskega parlamenta.

Andrej Petelinšek
Vlada je vse očitke zavrnila, saj pobudniki niso konkretizirali škodljivih posledic.