vestnik

Pomurski vodovod: Vodarna izpadla iz projekta

Timotej Milanov, 22. 1. 2021
Nataša Juhnov
Nadgradnja vodovoda sistema B bi se lahko začela februarja. Foto Nataša Juhnov
Aktualno

Ministrstvo za okolje je izdalo sklep o odobritvi sredstev Sklada za vode, s čimer je padla še zadnja finančna ovira za nadgradnjo vodovoda sistema B

Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi Andrej Vizjak, je izdalo sklep o odobritvi sredstev Sklada za vode za projekt nadgradnje vodovoda sistema B. Po mnenju pomurskega poslanca Jožefa Horvata, ki je bil zelo angažiran ves čas priprave projekta, je s tem padla še zadnja finančna ovira za začetek izvedbe projekta. Kot smo že poročali, so pomurske občine projektno vlogo na ministrstvu oddale že pred novim letom in pričakujejo čimprejšnji začetek projekta.

Edvard Mihalič, župan Občine Rogašovci, ki je nosilka projekta, pravi, da ni realno pričakovati, da bi bila vloga odobrena že januarja, bo pa po njegovih besedah verjetno februarja. »Glede tega ne bi več smelo biti težav.« Projektna vloga, ki jo bodo še dopolnili, pa bo imela pomembno spremembo, projekt v tej fazi ne bo več vključeval gradnje vodarne.

rogašovci, vodovod-sistem-b, voda
Nataša Juhnov
Po besedah Mihaliča bo vloga verjetno odobrena februarja.

Kot je znano, sta bili v sklopu projekta načrtovani ureditev vodnih virov v Fazaneriji in gradnja vodarne na območju nekdanje Vrtnarije v Murski Soboti. V objektu vodarne bi bili tudi novi poslovni prostori javnega podjetja Vodovod sistema B. V Mestni občini Murska Sobota bi morali za ureditev tega območja sprejeti občinski podrobni prostorski načrt, a so svetniki več strank odločanje o tem aktu bojkotirali, zaradi česar mestni svet pri tej točki ni bil sklepčen. Po nekaterih interpretacijah sicer gradnjo tovrstnega objekta dopušča že veljavni občinski prostorski načrt, a se je soboški župan Aleksander Jevšek očitno odločil, da odstopi od namere za gradnjo vodarne, saj bi glede tega v predlagani obliki težko dosegel konsenz predstavnikov v mestni politiki.

»Ugotovili smo, da je lahko voda v sistemu neoporečna tudi brez vodarne. Za zdaj tudi ni potrebe po vzpostavitvi novega vodnega vira,« pravi Mihalič, ki dodaja, da bodo v vlogo zapisali, da bi bila lahko gradnja vodarne na drugi lokaciji del naslednjih faz gradnje vodovoda, saj ta tudi po tej nadgradnji še ne bo dokončan. Direktor Vodovoda sistema B Daniel Kalamar je pred kratkim za Vestnik dejal, da se za objekt vodarne že zanimajo v drugih občinah, med drugim bi lahko bil v Občini Beltinci ob vodnem viru Hraščice ali v Občini Tišina ob vodnem viru Črnske meje.

vodarna
Vodovod sistema B
Gradnja objekta vodarne, ki bi bil na območju nekdanje Vrtnarije v Murski Soboti, ni več del projekta.

Kalamar pojasnjuje, da bodo morali dolgoročno iskati tretjo lokacijo za vodarno. Ena od možnosti je tudi Dokležovje, kjer bi lahko vzpostavili nov vodni vir, vendar bi to zahtevalo številne analize in spremembo prostorskih načrtov v beltinski občini. Po sedanjih načrtih za gradnjo vodarne bodo kupili samo naprave za krmiljenje, saj bodo po novem v javnem podjetju upravljali več kot 120 objektov, medtem ko so jih doslej 80. Mestna občina jim bo morala za te naprave zagotoviti dva prostora. V družbi hkrati nadaljujejo postopek izbire izvajalca za prva dva sklopa projekta, medtem ko torej tretji sklop – gradnja vodarne ni več aktualen. Pri tem želijo s pogajanji doseči nižjo ceno. Na razpis so se prijavile tri družbe, poleg domačega Pomgrada še ljubljanski družbi IMP in Teleg-M, pogajanja bodo predvidoma končana v naslednjih dveh tednih, izbran pa bo izvajalec z najnižjo ceno. Projekt je bil v prvotni različici ocenjen na 33 milijonov evrov, vendar bo zdaj skupni obseg sredstev brez vodarne za okoli pet milijonov evrov manjši. Pri tem bo okoli 22 milijonov evrov zagotovljenih iz kohezijskih virov, Sklad za vode bo prispeval okoli štiri milijone evrov, preostanek bodo zagotovile občine. V projektu nadgradnje, ki zajema vseh 12 občin, vključenih v sistem B, bodo zgradili za več kot 200 kilometrov novih vodov, poenotili krmiljenje in izvedli hidravlične izboljšave.

Kaj zdaj berejo drugi