vestnik

Vodovod sistema A: Občinam ne bo treba vračati denarja

I.B., 13. 12. 2019
Igor Napast
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Ugotovitve posredniškega organa Ministrstva za okolje in prostor so dobrodošle za vse občine upravičenke.

Županja Občine Črenšovci Vera Markoja je javnost obvestila o tem, da sta Ministrstvo za okolje in prostor ter Direktorat za vode in investicije občini kot vodilni občini v projektu Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem A posredovala dopis, ki se navezuje na poziv in na poročanje občin o tem, da je Eko Park d.o.o. Lendava določen za skupnega upravljavca v vseh občinah, ki nastopajo kot upravičenke v projektu vodovod ter dokazila, da je vodovodni sistem Občine Velika Polana funkcijsko povezan z vodovodnim sistemom Oskrba s pitno vodo Pomurja - Sistem A. 

Markojeva pravi, da je v dopisu zapisano, da so na posredniškem organu ministrstva za okolje proučili vse relevantne informacije v zvezi s spremljanjem operacije Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A po zaključku operacije ter glede okoliščin posvetovali tudi z Organom upravljanja. "Upoštevajoč razpoložljive podatke in dokazila je stališče obeh organov, da ni podlage za sklepanje, da je prišlo do bistvenih sprememb projekta v smislu 57. člena Uredbe 1083/2006/ES, ki bi zahtevale korektivni ukrep z določitvijo finančnega popravka," je še zapisano. 

"Na podlagi opozorila pred izvršitvijo finančne korekcije na projektu »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A«, ki je bila vodilni občini v projektu, Občini Črenšovci poslano dne 16. 9. 2019 in pozivu, da v roku 30 dni posreduje dokazila, da je Eko Park d.o.o. Lendava določen za skupnega upravljavca v vseh občinah, ki nastopajo kot upravičenke v projektu vodovod ter dokazila da je vodovodni sistem Občine Velika Polana funkcijsko povezan z vodovodnim sistemom Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem A, je bila Ministrstvu za okolje in prostor v roku poslana vsa razpoložljiva dokumentacija. Ministrstvo je bilo v odgovoru tudi seznanjeno s sklepi, ki so jih občine partnerice v projektu sprejele dne 30.9.2019. Informacija in ugotovitev posredniškega organa MOP po proučitvi informacij je dobrodošla za vse občine upravičenke, ki se bodo v prihodnje morale dogovoriti o še nedorečenih medsebojnih razmerjih," je sporočila Markojeva. 

Več o tem, da so občine morale poročati o odklonu, si lahko preberete TU