vestnik

Vodovod sistema B dobiva novega direktorja

Rok Šavel, 6. 10. 2022
Nataša Juhnov
Boštjan Zver, ki je bil ob ustanovitvi javnega podjetja imenovan za vršilca dolžnosti, a je nato direktor postal Daniel Kalamar, se po osmih letih vendarle seli na direktorski stolček.
Aktualno

Daniela Kalamarja bo zamenjal dosedanji tehnični vodja v javnem podjetju Boštjan Zver.

Na seji ustanoviteljic Javnega podjetja Vodovod sistema B so predstavniki občin soglasno potrdili edinega prijavljenega kandidata na razpis za novega direktorja. Dosedanjega direktorja, ki je na čelu javnega podjetja vse od ustanovitve leta 2014, Daniela Kalamarja bo s prvim novembrom nadomestil Boštjan Zver, sicer tehnična vodja v družbi.


Zver je v predstavitvi programa dela v štiriletnem mandatu izpostavil izvedbo projekta nadgradnje vodovodnega sistema, ki je v teku in mora biti zaključena do konca naslednjega leta, nadomestitev vodnega vira Fazanerija, digitalizacijo, zmanjšanje vodnih izgub, dosego kapitalske skladnosti javnega podjetja in potrebo po povečanju števila zaposlenih (trenutno kolektiv javnega podjetja šteje 13 oseb).

Vodovod sistema B zagotavlja pitno vodo več kot 47 tisoč uporabnikom na območju dvanajstih občin: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Moravske Toplice, Murska Sobota, Šalovci, Puconci, Kuzma, Rogašovci in Tišina. V okviru nadgradnje se med drugim načrtuje priključitev še dobrih 3000 prebivalcev na območju občin Cankova, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Tišina. Po izvedbi projekta bo ostalo na območju vodovodnega sistema še 4135 nepriključenih prebivalcev.

Nataša Juhnov
Javno podjetje, ki s pitno vodo oskrbuje dvanajst pomurskih občin, je aktivno vključeno v nadgradnjo vodovodnega sistema B, ki mora biti zaradi črpanja evropskih sredstev zaključena do konca leta 2023. Gre za drugo fazo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja - sistem B, katerega pogodbena vrednost znaša nekaj več kot 36 milijonov evrov.
Kaj zdaj berejo drugi