vestnik

Vodstvo Luke Koper na današnji seji Občinskega sveta Občine Beltinci o mednarodno logističnem središču Beltinci

Vestnik.si, 23. 6. 2022
Jure Zauneker
Beltinci
Aktualno

Mednarodno logistično središče Beltinci je zaradi svoje geostrateške lege izjemna razvojna priložnost Slovenije. Kot tako jo je prepoznala Vlada RS in ga uvrstila med nacionalne razvojne projekte Slovenije.

Na današnji seji Občinskega sveta Občine Beltinci bo vodstvo Luke Koper predstavilo trenutne aktivnosti, povezane s projektom ILCB – mednarodno logistično središče Beltinci. Seje se bo udeležil član uprave Luke Koper Robert Rožac, ki bo predstavil trenutno stanje pri postopkih, povezanih s prostorskim urejanjem. Pospešeno se namreč izvajajo aktivnosti za nadaljnjo fazo gradnje (ILCB).
Takoj, ko bodo ustvarjeni pogoji, bodo ključni deležniki projekta ustanovili tudi projektno podjetje, ki bo prevzelo del koordinacije potrebnih aktivnosti. Projekt ILCB je ob podpori Vlade RS in resornih ministrstev eden večjih razvojnih projektov, ki je izjemno pomemben za razvoj širše pomurske regije. Mednarodno logistično središče Beltinci (oz. ILCB – International Logistics Center Beltinci) je zaradi svoje geostrateške lege izjemna razvojna priložnost Slovenije. Kot tako jo je prepoznala Vlada RS in ga uvrstila med nacionalne razvojne projekte Slovenije.
Območje ILCB bo prostorsko umeščeno direktno ob trasi avtoceste in železniške proge in je obdano z odličnimi logističnimi povezavami. V odmiku približno 500 m proti severu od predvidene lokacije ILCB poteka avtocesta A5 Maribor–Pince, odsek Vučja vas–Beltinci, na katero je priključena glavna cesta. Železniška postaja Lipovci, ki je znotraj lokacije ILCB, leži na glavni železniški progi Pragersko–Ormož–Murska Sobota–Hodoš (slovensko-madžarska meja), na kateri je z dograditvijo odseka Puconci vzpostavljen mednarodni promet. Avtocestni krak Maribor–Pince (na slovensko-madžarski meji) z odcepom v Dolgo vas je bil v celoti zgrajen in predan v uporabo leta 2008. Obe mednarodni prometnici, ki tangirata cono in se neposredno ob njej tudi križata, predstavljata pomembni veji V. panevropskega prometnega koridorja. Prostorska umestitev ILCB je torej skladna z usmeritvami in določili Strategije prostorskega razvoja Slovenije.
Ob strokovni podpori Univerze v Mariboru in njenih članic je ob dejavnosti logistike ambicija na tem področju razvijati še moderne energetske projekte in druge projekte krožnega gospodarstva, kot na primer projekte, povezane z gojenjem in predelavo industrijske konoplje in druge projekte, ki bodo podprti s sodobnimi tehnologijami in bodo ustvarjali kakovostna delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Glede na predviden vsebinski okvir, ima projekt ILCB na vseh svojih področjih potencial za več kot 1000 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.