vestnik

To so predstavniki nevladnih organizacij v Pomurju

Vestnik, 6. 1. 2021
Niko Časar
Potegovalo se je kar 12 kandidatov.
Aktualno

Matejka Horvat, Uroš Kamenšek, Stojan Habjanič, Milan Osterc in Darko Rudaš so postali predstavniki nevladnih organizacij v Razvojnem svetu pomurske regije.

Ustanova lokalna razvojna fundacija (LRF) za Pomurje je konec decembra zaključila s postopkom, v katerem so lahko sodelovale vse nevladne organizacije (NVO) s sedežem v pomurski regiji, izbora štirih predstavnikov oziroma predstavnic in enega predstavnika nevladnih organizacij iz romske skupnosti v Razvojni svet pomurske regije za obdobje šestih let, in sicer od leta 2021 do leta 2027. 

baloni, državno-prvenstvo, balonarstvo
Niko Časar
Za predstavnike nevladnih organizacij v Razvojni svet pomurske regije se je potegovalo kar deset kandidatov in dve kandidatki.

Razvojni svet pomurske regije sestavlja 31 članov, od tega deset predstavnikov občin, deset predstavnikov gospodarstva, pet predstavnikov nevladnih organizacij, pet predstavnikov območnih razvojnih partnerstev ter predstavnik madžarske narodnostne manjšine.

Koga so izvolili?

Za predstavnika romske skupnosti sta bili prejeti dve kandidaturi, a je do zasedanja komisije bila podana odstopna izjava, zato je bil za predstavnika imenovan Darko Rudaš.

Za ostale štiri predstavnike se je potegovalo deset kandidatov in dve kandidatki. Ker je število prispelih kandidatur presegalo število možnih mest, je bila organizirana javna predstavitev kandidatk in kandidatov, nato pa so bile razpisane volitve med 22. in 29. decembrom lani. V predpisanem roku je glasovalo 144 nevladnih organizacij, ki so podale 397 glasov.

Največ glasov so dobili Matejka Horvat (106), Uroš Kamenšek (76), Stojan Habjanič (73) in Milan Osterc (66).