vestnik

(VOLITVE V KGZS) Spopad za Režonjeve volivce

Timotej Milanov, 1. 10. 2020
Nataša Juhnov
Franc Režonja se počasi umika iz kmetijske politike, Franc Küčan pa bi še en mandat predsedoval svetu soboške območne enote KGZS.
Aktualno

Vodja območne enote in direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota, katerega lista je na prejšnjih volitvah dobila največ glasov, letos ne bo kandidiral.

V nedeljo bodo volitve fizičnih oseb v svet Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) in v svete območnih enot KGZS, ki bi morale biti že letos spomladi, a so jih zaradi epidemije koronavirusa prestavili. V svet KGZS bodo iz Pomurja izvoljeni štirje predstavniki, v svet soboške območne enote KGZS pa bo izvoljenih deset kandidatov. Gre za najvišji politični organ zbornice, zato je po pričakovanju med igralci na področju kmetijstva v regiji velik interes za izvolitev vanj. Za izvolitev v svet KGZS se v Pomurju poteguje 34 kandidatov na devetih listah. Za volitve v svet soboške območne enote KGZS pa je bilo vloženih devet list, na katerih je 78 kandidatov. Vodja soboške območne enote KGZS in direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota Franc Režonja na letošnjih volitvah ne nastopa s svojo listo kot na prejšnjih, saj se namerava prihodnje leto upokojiti, zato se je že letos odločil za postopen umik iz kmetijske politike. »Vse liste so polne dobrih kandidatov, zato bi nekako vsem pripisal enake možnosti. Kako se bodo volivci odločili, pa je seveda drugo vprašanje,« pravi Režonja.

Alojz Varga
Nataša Juhnov
Predsednik Slovenske zveze prašičerejcev Alojz Varga meni, da so v zvezi veliko naredili za razvoj panoge in da bi moralo to prepričati tudi volivce.

Küčan: »Tisti, ki napovedujejo visoko zmago, se motijo«

Trenutni predsednik sveta območne enote KGZS Murska Sobota Franc Küčan pravi, da je težko napovedati izide. »Tisti, ki napovedujejo visoko zmago, se motijo. V svet bo najverjetneje izvoljen en kandidat s posamezne liste, mogoče v nekaterih primerih dva.« Küčan, ki kandidira na listi Društva članov sindikata kmetov, pravi, da bo volilna udeležba po pričakovanju tudi letos zelo nizka. Na vprašanje, kaj bi morale biti prioritete zbornice v naslednjem mandatu, Küčan odgovarja: »Zelo pomembno je, da se organi zbornice čim prej sestavijo. Še naprej je treba spremljati izvajanje ukrepa kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil, pripravlja se tudi novo obdobje neposrednih plačil. V vsakem primeru moramo z državo razčistiti glede položaja kmetijstva, saj odkupne cene še vedno padajo, kmetje pa dobivajo za pridelek vedno manj. Delež podpore države v kmetovem prihodku je vedno večji, medtem ko je delež prihodkov iz njegove lastne dejavnosti vedno manjši. Ponovno je treba vzpostaviti razmerje najmanj 60 – 40 v korist kmetijske dejavnosti. Tudi v regiji moramo biti pozorni na več stvari. Moramo se posvetiti problematiki namakanja kmetijskih površin. Z državo se moramo pogovoriti tudi glede omejitev okoljskega ministrstva za nekatera območja, kot so nekateri krajinski parki, kjer recimo kmetje ne morejo pasti živine zaradi metuljev in podobno.« Küčan pravi, da če bo izvoljen, bi želel še en mandat predsedovati območni enoti KGZS. »Menim, da smo zadnji mandat dobro izpeljali, razen nekaterih posameznikov, ki niso hodili na seje. Pričakujem, da bodo na volitve šli pravi ljudje in izvolili takšne kandidate, ki bodo aktivno sodelovali in pri tem dajali koristne predloge.«

Pravne osebe že glasovale

Že v sredo so svoj glas oddale pravne osebe, članice zbornice, med njimi tudi pomurske, ki volijo enega člana v svet KGZS in enega člana v svet območne enote KGZS. Za člana sveta KGZS so kot predstavniki pravnih oseb kandidirali Danilo Rihtarič (KZ Radgona), Branko Virag (Panvita), Dejan Horvat (Župnija Murska Sobota) in Andrej Smodič (Paradajz). V svet soboške območne KGZS pa so kandidirali Branko Virag (Panvita), Andrej Smodič (Paradajz), Dejan Horvat (Župnija Murska Sobota), Slavko Petovar (SKZ Ljutomer - Križevci) in Oton Bogdan (Farmtech).  

Varga: »Pričakujemo izvolitev enega kandidata ali dveh«

Na volitvah bo s svojo listo nastopila tudi Slovenska zveza prašičerejcev, ki ji predseduje Alojz Varga, sam je tudi nosilec liste. »Vse bo odvisno od volilne udeležbe. Tista lista, ki ji bo uspelo na volišča privabiti največ ljudi, bo na koncu dobila svojega predstavnika v svetu. Letos na volitvah ni liste Franca Režonje, ki je običajno dobila največ glasov, zato bo končni rezultat odvisen tudi od tega, katera lista bo dobila tiste glasove, ki bi sicer šli njegovi listi. Sami pričakujemo izvolitev enega našega kandidata ali dveh. Mislim, da smo v prašičereji veliko naredili, in tudi na to se lahko ozrejo volivci, preden bodo oddali svoj glas,« pravi Varga. Po njegovem mnenju bi si morala zbornica v prihodnjih štirih letih prizadevati predvsem za vzpostavitev reda v prehranski verigi, ureditev masnih bilanc in dvig ugleda poklica kmeta v družbi. »Prav tako si prizadevamo za ohranitev okoljskih ukrepov in plačil za dobrobit živali, skratka za spodbude, ki so povezane z urejanjem našega podeželja, kar bi moralo biti vsem v interesu. V preteklosti smo se zavzemali za prenos kmetijskih gospodarstev na mlade prevzemnike, vendar moramo zdaj poskrbeti tudi za socialni status tistih, ki kmetije predajajo, saj so ti danes včasih v nezavidljivem položaju. Predvsem pa moramo povečati samooskrbo s slovensko hrano na vseh deficitarnih področjih.«