vestnik

Vpis v srednje šole: Kje je največ in kje najmanj prijav?

I. B., 16. 4. 2019
Niko Časar
Sveti šol lahko na podlagi stanja prijav odločajo o omejitvi vpisa ali o spremembi obsega vpisa. 
Aktualno

Devetošolci, ki bodo v šolskem letu 2019/2020 obiskovali 1. letnike splošnih ter poklicnih in srednjih strokovnih in tehniških izobraževalnih programov, so oddali prijave za vpis. Kakšno je bilo zanimanje za srednješolske programe na pomurskih srednjih šolah?

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacije o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2019/2020. Bodoči dijaki so morali prijavo za vpis v srednje šole oddati do 2. aprila, do 23. aprila pa lahko prijavnico iz ene šole prenesejo na drugo, če mislijo, da je to zanje ustrezneje in si bodo tako bolj zanesljivo zagotovili vpis v srednjo šolo.

6c87ea9134c13253dee02bf7eeb61846
Nataša Juhnov
Informativni dnevi so prvi pokazatelj zanimanja za določen srednješolski program.

Stanje na pomurskih srednjih šolah
Biotehniška šola Rakičan:
- Gospodar na podeželju (26) 9
- Kmetijsko-podjetniški tehnik (28) 10
- Pomočnik v biotehniki in oskrbi (16) 4

Dvojezična srednja šola Lendava:
- Avtoserviser (16) 4
- Ekonomski tehnik (16) 5
- Elektrikar (16) 5
- Gastronomske in hotelske storitve (16) 2
- Gimnazija (32) 7
- Kemijski tehnik 16 (17)
- Mehatronik operater (16) 8
- Pečar-polagalec keramičnih oblog (16) 1
- Strojni tehnik (16) 23
- Trgovec (16) 7

Ekonomska šola Murska Sobota:
- Ekonomska gimnazija (28) 20
- Ekonomski tehnik (28) 27
- Logistični tehnik (28) 7
- Prodajalec (26) 17

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer:
- Gimnazija (112) 100
- Predšolska vzgoja (28) 34
- Umetniška gimnazija - smer gledališče in film (28) 28

Gimnazija Murska Sobota:
- Gimnazija (84) 59
- Gimnazija-športna (18) 27

Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota:
- Avtoserviser (26) 22
- Elektrikar (26) 24
- Elektrotehnik (28) 24
- Inštalater strojnih inštalacij (26) 11
- Mizar (26) 29
- Pomočnik v tehnoloških procesih (16) 9
- Strojni tehnik (56) 40
- Tehnik oblikovanja (28) 21
- Tehnik računalništva (56) 46

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci:
- Gastronomske in hotelske storitve (26) 8
- Gastronomsko-turistični tehnik (56) 10

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota:
- Bolničar-negovalec (26) 6
- Kozmetični tehnik (28) 28
-Zdravstvena nega (84) 66

"v oklepaju je število vpisnih mest; zraven pa stanje prijav na današnji dan


V primeru, da se na določene izobraževalne programe ni prijavilo zadostno število kandidatov oziroma je število prijavljanih kandidatov bistveno večje, kot so kadrovske in prostorske zmogljivosti šol, bodo sveti šol odločili o spremembi obsega vpisa ali omejitvi vpisa. Informacije o tem bo ministrstvo na spletni strani objavilo danes.

ff8e78ae63ccf09b2ded221c95ecab51
Nataša Juhnov