vestnik

Z delavnicami ozaveščajo o pomembnosti varnega dela v gozdu

Vestnik.si, 28. 4. 2022
Zveza slovenske podeželske mladine
ZSPM in MKGP izvajata projekt Previdno v gozdu.
Aktualno

Zveza slovenske podeželske mladine skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) izvaja projekt Previdno v gozdu, ki poteka v različnih slovenskih regijah z namenom ozaveščanja o pomembnosti varnega dela v gozdu in usposabljanja za delo z motorno žago.

Z vsebinami, ki pod sloganom »Previdno v gozdu!« promovirajo varno in učinkovito delo v gozdu ter širijo razumevanje duševnega zdravja v povezavi z varnim in učinkovitim delom v gozdu in delovno sposobnostjo ljudi, želijo skozi deset izvedenih delavnic po celi Sloveniji udeležencem približati cilje projekta, ki vključujejo tudi povečanje varnosti uporabe motorne žage in podaljšati njeno življenjsko dobo, poudariti pomen osebne varovalne opreme in predstaviti zakonske predpise, prikazati varno delo pri podiranju dreves in tehnike dela pri rezanju grmišč in napetih vej ter praktično delo udeležencev ter ozavestiti o pomenu duševnega zdravja za varno delo v gozdu ter pri ohranjanju delovne sposobnosti in storilnosti.

zspm, mkgp, previdno-v-gozdu
Zveza slovenske podeželske mladine
ZSPM in MKGP izvajata projekt Previdno v gozdu.

Pobudnik projekta je generalni direktor Direktorata za gozdarstvo in lovstvo mag. Robert Režonja.

Na Direktoratu za gozdarstvo in lovstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedajo pomena usposabljanja za varno delo v gozdu, zato že od leta 1995 finančno podpirajo tečaje varnega dela v gozdu za lastnike gozdov. Ker pa se nesreče v gozdovih dogajajo tudi tistim, ki na primer na kmetiji občasno pomagajo pri sečnji in spravilu lesa iz gozda, so se odločili finančno podpreti usposabljanja za varno delo v gozdovih tudi za mlade na podeželju. Zato v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine in Srednjo gozdarsko in lesarsko šolo Postojna, po Sloveniji potekajo delavnice za usposabljanje varnega dela v gozdu. S tem bomo zagotovo prispevali k večji varnost pri delu v gozdu.«

Pred dnevi je tečaj potekal tudi v Pomurju na kmetiji Fleisinger in v državnih gozdovih v upravljanju Slovenskih državnih gozdov. Zbrane je pozdravil Zdenko Bukovec iz območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, ki je poudaril pomen primerne usposobljenosti in zaščitne opreme za delu v gozdu, za zavarovanje udeležencev pa je poskrbela Zavarovalnica Triglav.

zspm, mkgp, previdno-v-gozdu
Zveza slovenske podeželske mladine
ZSPM in MKGP izvajata projekt Previdno v gozdu.

Vsi zainteresirane mlade kmetice in mladi kmetje iz Pomurja sicer imajo še priložnost, da se v maju pridružijo delavnicam v preostalih regijah, v Podravju bodo potekale 21. in 21. maja.

zspm, mkgp, previdno-v-gozdu
Zveza slovenske podeželske mladine
ZSPM in MKGP izvajata projekt Previdno v gozdu.

Pri delu v gozdu ni potrebna samo popolna tehnična in zaščitna gozdarska oprema,enaka pozornost mora veljati tudi preudarnosti, veščinam in znanju ter seveda psihofizična kondiciji. In ravno to so poglavitne stvari, ki jih želijo izvajalci delavnic podati udeležencem. Zavedanje o pomembnosti dela v gozdu kot celote. Zavedanja, da je vse preveč žrtev in poškodb, ki bi jih lahko preprečili. In zavedanja, da sta usposobljenost ter primerna oprema osnovni temelj za varno in učinkovito delo v gozdu.

Zveza slovenske podeželske mladine
ZSPM in MKGP izvajata projekt Previdno v gozdu.