vestnik

Za naložbe v občini Lendava več kot milijon evrov in pol

Majda Horvat, 17. 9. 2020
Arhiv Občina Lendava
Janez Magyar, lendavski župan, in Viljem Maučec, direktor Zidarstva Maučec, sta sklenila pogodbo o obnovi treh vaških objektov.
Aktualno

Zidarstvo Maučec bo obnavljalo mrliško vežico v Petišovcih, staro šolo v Dolini in vaško-gasilski dom v Genterovcih

Občina Lendava bo obnovila tri vaške objekte, mrliško vežico v Petišovcih, staro šolo v Dolini in objekt v Genterovcih, ki ga uporabljajo kot vaški in gasilski dom. Obnovitvena dela v vrednosti 240.105 evrov bo izvedlo gradbeno podjetje Zidarstvo Maučec. Po besedah Viljema Maučca, direktorja podjetja, bodo dela začeli v tem tednu in jih končali predvidoma do konca oktobra. Maučec je izrazil zadovoljstvo, da je to njihov prvi projekt za Občino Lendava. Župan Janez Magyar je ob podpisu pogodbe poudaril, da glede na pogodbeno vrednost ta projekt ne izstopa, ima pa veliko vrednost za krajane in pomembno prispeva k skladnemu razvoju občine.

Janez magyar
Marina Vrbnjak
Župan je na nedavni tiskovni konferenci napovedal tudi priključitev knjižnice na geotermalno ogrevanje, kar naj bi stalo 96 tisoč evrov, in sanacijo pokrite tribune športnega centra, ki je potrebna zaradi zamakanja spodnjih prostorov, kjer imajo sedež strelci.

Glamping hiške v Čentibi
Vrednost investicijskih projektov, ki jih je občina letos že izvedla, in tistih, ki so v izvedbeni fazi, je nekaj več kot milijon evrov in pol. Poseben poudarek občina daje izboljšanju varnosti v prometu, spodbujanju rabe zelene energije, nadgradnji turističnih zmogljivosti ter zagotavljanju možnosti za razvoj gospodarstva. V sklopu evropskega obmejnega projekta Iron Curtain Cycling se končuje postavitev štirih glamping hišk pri kolesarskem centru Murania v Čentibi v vrednosti 228 tisoč evrov, urejajo se parkirišča pri dvojezični srednji šoli v skupni vrednosti 193 tisoč evrov, končano je tudi komunalno opremljanje zemljišč ob potoku Ledava za potrebe nogometne akademije v znesku 108 tisoč evrov. Sto tisoč evrov je stal odkup pisarn v mestni hiši, ki jih je doslej imela občina v najemu od Družbe za upravljanje terjatev bank, 41 tisoč evrov je občina namenila za obnovo dvorišča pri Hrvaškem domu in asfaltiranje pri kulturnem spomeniku ob mestni hiši ter 33 tisoč evrov za zavarovanje plazišča za stavbo centra za zaščito in reševanje. 
Župan je na nedavni tiskovni konferenci napovedal tudi priključitev knjižnice na geotermalno ogrevanje, kar naj bi stalo 96 tisoč evrov, in sanacijo pokrite tribune športnega centra, ki je potrebna zaradi zamakanja spodnjih prostorov, kjer imajo sedež strelci. 

Urejanje kolesarskih poti 
Med večje naložbe sodita tudi ureditev kolesarskih postajališč in montaža električnih polnilnic v vrednosti 20 tisoč evrov, kot pomembne naložbe v cestno infrastrukturo pa je župan navedel še sanacijo več cestnih odsekov predvsem v Lendavskih Goricah, ki so bili v zelo slabem stanju. Zaradi mile zime je namreč ostal denar, namenjen za izvajanje zimske službe. Občina Lendava bo v prihodnje sodelovala pri projektu gradnje kolesarske poti Lendava–Dobrovnik–Kobilje, gre za odsek med Genterovci in Radmožanci. Predvidena vrednost naložbe je 420 tisoč evrov. Župan je napovedal tudi gradnjo kolesarskih poti od Lendave do Velike Polane in naprej do Črenšovec ter od Dolge vasi do Lendave in naprej do vasi Trimlini. Uspešno izvedene naložbe in pripravljeni razvojni načrti so po besedah Janeza Magyarja zasluga dobrega, učinkovitega in ambicioznega dela občinske uprave.