vestnik

(Dobrega pol milijona evropskih sredstev) Kateri projekti so jih dobili?

STA, 5. 11. 2021
Vanesa Abraham
Projekti Skrito Goričko: po neodkritih potek Goričkega, Energetski izzivi po Goričkem, Okoljski kažipot po Goričkem in Začuti utrip območja LAS Goričko bodo dobili dobrega pol milijona evrov.
Aktualno

Lokalna akcijska skupina (LAS) Goričko 2020 je prejela štiri odločbe o pravici do sredstev iz evropskih skladov. Kot so zapisali na svoji spletni strani, jih bodo prejeli projekti Skrito Goričko: po neodkritih potek Goričkega, Energetski izzivi po Goričkem, Okoljski kažipot po Goričkem in Začuti utrip območja LAS Goričko.

Gre za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za sofinanciranje operacij, prijavljenih na javni poziv LAS Goričko 2020.

Operacija skrito Goričko, katere nosilec je občina Gornji Petrovci, bo prejela nekaj več kot 163.000 evrov. Osredotoča se na trajnostni turizem in bazično goričko kuhinjo, ki je od nekdaj cenila odnos do narave, sezonskost in vzdržnost. Gre za inovativni produkt za nove ciljne skupine turistov, ki spadajo v t. i. vzdržni turistični segment.


Občina Cankova je bila uspešna s projektom Energetski izzivi na Goričkem. Zanj bo prejela dobrih 52.000 evrov sofinancerskih sredstev, obsegal pa bo ukrepe, za katere so se občine zavezale v strateških dokumentih glede zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida v javni razsvetljavi. Evidentirali bodo podatke o porabi, potencial finančnih učinkov, analizirali stanje na vseh območjih LAS Goričko 2020 in pripravili gradiva z ocenami realizacije vzpostavitve aplikacije za javno razsvetljavo na njihovem območju.

Projekt Okoljski kažipot po Goričkem bo izvajal studio Bluecam iz Murske Sobote. Odobrena vrednost sofinanciranja je dobrih 40.000 evrov. Operacija zagotavlja poenotenje okoljske infrastrukure na celotnem območju LAS Goričko 2020, skladno z Naturo 2000. Aktivnosti bodo usmerjene v izboljšanje odnosa ljudi do zavarovanih območij. Cilj projekta je ohraniti stanje naravnega okolja, biotsko raznovrstnost ter kulturno dediščino območja.

V okviru projekta Začuti utrip območja LAS Goričko pa bodo obnovili in uredili športno-rekreativno in družbeno infrastrukturo. Nosilec je Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, odobrena vrednost sofinanciranja pa nekaj več kot 254.000 evrov. Z izvedbo operacije bodo zagotovili boljše pogoje za izvajanje športno-rekreacijskih in družbenih dejavnosti, pri tem pa pričakujejo tudi pozitivne učinke na gospodarski in ekonomski razvoj ter posledično dvig družbenega standarda in boljšo kakovost življenja prebivalcev območja LAS Goričko 2020.