vestnik

Za ureditev negovalnega oddelka v SBMS pet milijonov evrov evropskega denarja

Vestnik, 29. 10. 2021
Nataša Juhnov
Splošna bolnišnica Murska Sobota.
Aktualno

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt COVID-19 - ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota (SBMS).

Projekt bo izvajalo ministrstvo za zdravje, vreden je 8,9 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj iz naslova pobude React-EU pa bo prispeval pet milijonov evrov. Kot je zapisano v obrazložitvi, bo ministrstvo v sklopu projekta povečalo število postelj v SBMS, ki bodo ustrezno opremljene za sprejem bolnikov v podaljšano bolnišnično zdravljenje in neakutno oskrbo. Prav tako bo naložba zagotovila boljše pogoje in povečala možnosti za uspešno zdravljenje bolnikov ter vzpostavila ustrezne pogoje tudi za paliativno oskrbo ob zagotovitvi pogojev za zdravje in varnosti pri delu zaposlenih. 

Število postelj na negovalnem oddelku se bo povečalo z 48 na 72, z novogradnjo pa bo soboška bolnišnica pridobila 1381 kvadratnih metrov uporabnih površin. Skupno jih bo z obnovljenimi prostori 3400 kvadratnih metrov. 

Zdajšnji protori so premajhni in neustrezni, razdeljeni so na dve enoti, organizacija dela je zato težavna, pristop gibalno oviranim otežen, prezračevanje in sanitarije neprimerni. Vse to bo z obnovo odpravljeno, sanitarije bo imela vsaka soba, so še sporočili iz Splošne bolnišnice Murska Sobota.

Oddelek za neakutno bolnišnico obravnavo se sedaj nahaja v 4. nadstropju kirurškega oddelka in v 1. nadstropju nekdanjega ginekološkega oddelka, ki pa je zaradi epidemije v celoti namenjen zdravljenju kovidnih bolnikov. 

Ob boljših razmerah za paciente in zaposlene bodo večje tudi možnosti za uspešno zdravljenje bolnikov ter vzpostavitev ustreznih razmer za paliativno oskrbo. Dela bodo končana predvidoma do konca prihodnjega leta, še sporočajo iz soboške bolnišnice. 

Skupno je služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v letošnjem letu namenila 71 milijonov evrov za krepitev slovenskega zdravstvenega sistema iz omenjene pobude, sredstva pa so bila razdeljena med različne projekte in bolnišnice.