vestnik

Začenjata se splošna matura in nacionalno preverjanje znanja

Vestnik, STA, 4. 5. 2022
Vanesa Jaušovec
Splošna matura sicer poteka na 83 šolah, prvič jo bo opravljalo 6105 kandidatov (lani 6250).
Aktualno

S pisanjem eseja iz maternega jezika se danes v gimnazijah začenja spomladanski rok splošne mature. S preverjanjem iz slovenščine v 6. in 9. razredih osnovnih šol pa se začenja tudi nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Tega bo opravljalo 22.630 učencev 6. razreda in 19.663 učencev 9. razreda, k maturi pa se je prijavilo 6337 dijakov.

Dijaki bodo v skladu z maturitetnim koledarjem pisali prvo izpitno polo - esej iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika. Letošnji tematski sklop V svetu blišča in bede obsega besedili Andreja Hienga Čudežni Feliks in F. Scotta Fitzgeralda Veliki Gatsby. Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 28. maja s pisanjem angleščine. Drugi del pisnega izpita iz materinščine bo 30. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov pa bodo še 7., 9., 13. in 14. junija. 4. junija bo pisni izpit iz matematike ter med 31. majem in 15. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo med 13. in 22. junijem. Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo dijake seznanili 11. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov, od 7. ure, maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen preko spleta.

Splošna matura sicer poteka na 83 šolah, prvič jo bo opravljalo 6105 kandidatov (lani 6250). Na spomladanskem roku je splošno maturo v minulih letih uspešno opravilo med 84 in 87 odstotkov prijavljenih, letno pa med 86 in 89 odstotkov. Izpit iz posameznega predmeta splošne mature bo opravljalo tudi 1809 kandidatov (lani 2124), ki so se prijavili k poklicni maturi oz. so jo že opravili.

matura
sta
S pisanjem eseja iz maternega jezika se danes v gimnazijah začenja spomladanski rok splošne mature.

Preizkus znanja iz maternega jezika

Nacionalno preverjanje znanja bo za 6. razred potekalo na 481 osnovnih šolah, za 9. razred pa na 479 šolah. K NPZ v 6. razredu na 446 šolah se je prijavilo tudi 2456 učencev s posebnimi potrebami, v 9. razredu na 439 šolah pa 2256. Od učencev nižjega izobraževalnega standarda bo NPZ opravljalo 123 učencev 6. razreda s 30 osnovnih šol in 111 učencev 9. razreda z 28 osnovnih šol.

NPZ bo potekalo do 10. maja. Danes bodo učenci 6. in 9. razreda pisali preizkus znanja iz slovenščine, na območjih z italijanskim in madžarskim jezikom iz italijanščine in madžarščine, v petek pa iz matematike. V torek bodo šestošolci pisali preizkus znanja iz tujega jezika (angleščina, nemščina), devetošolci pa preizkus znanja tretjega predmeta (geografija, kemija, tehnika in tehnologija, prvi tuj jezik). Devetošolci bodo z dosežki NPZ seznanjeni 31. maja, šestošolci pa 7. junija.