vestnik

(SBMS) Zadovoljni, če bodo plačani po realizaciji

A. Nana Rituper Rodež, 26. 9. 2022
Aleš Cipot
Splošna bolnišnica Murska Sobota.
Aktualno

Z namenom stabilizirati razmere v zdravstvu so zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan in njegova ekipa v začetku meseca predstavnikom zdravstvenih zavodov predstavili nekaj ukrepov.

Med drugim gre za nagrajevanje zaposlenih ob povečanju obremenitev in plačevanje vseh javnih zdravstvenih storitev, hkrati pa so napovedali, da bo zdravstveno ministrstvo po posameznih zavodih spremljalo, koliko več od začrtanega je kdo opravil. O tem, kako vidijo predlagane rešitve, smo se pozanimali v Splošni bolnišnici Murska Sobota (SBMS).

fizioterapija, bolnik, bolnišnica, zdravnik, fizioterapevt
Vanesa Jaušovec
V SBMS predvidevajo, da bo največ podjemnih pogodb na področju internistike, kirurgije, ortopedije, RTG-diagnostike, fiziatrije, pediatrije in okulistike.

V ospredju reševanja stabilnosti zdravstvenega sistema je ključno skrajševanje čakalnih dob, kar želi ministrstvo doseči z dodatnim delom zdravniških ekip v popoldanskem času. Kot so povedali v regijski bolnišnici, si največ obetajo na področju realizacije različnih programov, ki jih bodo lahko opravili v večjem obsegu, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Najbolj razveseljivo je, menijo v vodstvu, da bodo programi, kjer bodo presegli načrt, v celoti plačani po realizaciji. Zaradi tega je bila SBMS v minulih letih velikokrat finančno prikrajšana.  

Najdaljše čakalne dobe

Z dodatnimi ukrepi želijo skrajšati čakalne dobe za:
- ortopedske operacije kolena, kjer čaka 342 pacientov, z najdaljšo čakalno dobo 487 dni
- ortopedske operacije kolka, kjer čaka 188 pacientov, z najdaljšo čakalno dobo 210 dni
- endoprotezo rame, kjer čaka 30 pacientov, z najdaljšo čakalno dobo 450 dni 
- operacije krčnih žil, kjer čaka 515 pacientov, z najdaljšo čakalno dobo 300 dni.

»Prednost pri zdravstvenih storitvah imajo tisti programi, kjer so najdaljše čakalne dobe. Zaposlene, ki bodo opravljali omenjeni program v popoldanskem času, bomo plačevali kvartalno, po podjemnih pogodbah. Podatki, koliko bo teh podjemnih pogodb, še niso znani,« pravi vodstvo. Dodajajo še, da jih bo po predvidevanjih največ na področju internistike, kirurgije, ortopedije, RTG-diagnostike, fiziatrije, pediatrije in okulistike.

Že pred epidemijo so bile dolge, tudi nedopustno dolge čakalne vrste. V času epidemije pa so se marsikje še podaljšale. Operacije in posegi, za katere so v SBMS trenutno najdaljše čakalne vrste, so endoproteza rame, operacije krčnih žil, ortopedske operacije kolena in kolka.  

Pri pregledu čakalnih seznamov zdravstvenih zavodov je direktorat za digitalizacijo v zdravstvu odkril veliko nepravilnosti, nekateri pacienti so bili na več seznamih, nekateri so že pokojni, nekateri pa sploh niso obstajali. Na vprašanje, koliko in ali so se po tem »čiščenju« skrajšale vrste tudi v regijski bolnišnici, pa vodstvo odgovarja, da si v svojem informacijskem sistemu prizadevajo ohranjati kakovostne podatke in da se zavedajo pomena točnosti podatkov. Koliko nepravilnosti so odkrili za SBMS, niso odgovorili.


Kaj zdaj berejo drugi