vestnik

Žalna slovesnost v spomin izumrlim vrstam

Vestnik, 14. 9. 2019
Nejc Trampuž, MZPP
Žalna slovesnost gibanja Mladi za podnebno pravičnost.
Aktualno

Aktivisti gibanja Mladi za podnebno pravičnost so v Ljubljani uprizorili performans Žalna slovesnost izumrlim vrstam.

Kot so sporočili, so se na pogrebu izumrlih vrst zbrali, da bi pritegnili pozornost k začetku velikega izumrtja, katerega gonilo je predvsem človeštvo, ki s trenutnim družbenim sistemom potiska zemeljske ekosisteme onkraj zmogljivosti, ki še omogočajo življenje. "Ljudje predstavljamo zgolj 0,01 % biomase na Zemlji, a po zaslugi našega trenutnega nevzdržnega politično ekonomskega sistema vrste izumirajo vsaj 10 do 1000-krat hitreje kot v zadnjih milijonih let," pravijo in dodajajo, da približno milijonu vrst grozi izumrtje. 

mladi-za-podnebno-pravičnost, ljubljana
Nejc Trampuž, MZPP
Žalna slovesnost gibanja Mladi za podnebno pravičnost.

"Od leta 1970 so se populacije vretenčarjev zmanjšale za 60 % in v zadnjih 30 letih je v Evropi skupna masa žuželk upadla za 75 %. Ker so znotraj našega ekosistema vse vrste inherentno povezane, so in bodo še močneje izgube vrst vodile v drastične spremembe v naravi in v nam poznanem okolju," opozarjajo. Mladi kot nujen del procesa obnavljanja narave in zagotovitve bolj sonaravnega bivanja v Sloveniji od slovenske vlade želijo, da sprejme ukrepe za prehod v sonaravno kmetijstvo ter pospešen prehod na večinoma rastlinsko, ekološko, čim bolj lokalno in polnovredno prehrano. Druga zahteva pa se navezuje na ustavitev trenutnega in nadaljnjega slabljenja Zakona o ohranjanju narave ter njegovega doslednega in strokovnega izvajanja, s ciljem preprečitve v človeški zgodovini še nevidenega upadanja populacij, izumiranja vrst in izgube biodiverzitete.

mladi-za-podnebno-pravičnost, ljubljana
Nejc Trampuž, MZPP
Žalna slovesnost gibanja Mladi za podnebno pravičnost.

Na dogodku je spregovoril Tom Turk z ljubljanske Biotehniške fakultete, ki je med drugim povedal: "Ko bomo spet znali prepoznati vrednost kosca in barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju, lepoto močvirskih sklednic in črnih štorkelj v mrtvicah Mure, bobra v Beli krajini in vidre na Goričkem ter tudi vlogo medveda in volka v slovenskih gozdovih, morda ne bo potrebno že ob naslednji podobni priložnosti nagovor zaključiti s pogrebno "Slava njihovemu spominu!", ampak bomo lahko optimistično zaklicali: Naj živijo!"

mladi-za-podnebno-pravičnost, ljubljana
Nejc Trampuž, MZPP
Žalna slovesnost gibanja Mladi za podnebno pravičnost.

mladi-za-podnebno-pravičnost, ljubljana
Nejc Trampuž, MZPP
Žalna slovesnost gibanja Mladi za podnebno pravičnost.

mladi-za-podnebno-pravičnost, ljubljana
Nejc Trampuž, MZPP
Žalna slovesnost gibanja Mladi za podnebno pravičnost.