vestnik

Zaposlenost lani višja za 3,2 odstotka, stroški dela za 7,4 odstotka

STA, 21. 12. 2019
Pixabay
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Zaposlenost se je lani na letni ravni zvišala za 3,2 odstotka, skupni stroški dela pa za 7,4 odstotka. Povprečni stroški dela so medtem znašali 25.570 evrov in so se v letni primerjavi povečali za 4,1 odstotka, so ta teden objavili v državnem statističnem uradu.

V letu 2018 se je število število zaposlenih medletno zvišalo za 3,3 odstotka, število samozaposlenih pa za 2,5 odstotka. Število samozaposlenih se je najizraziteje povečalo v dejavnostih gostinstva (za 8,1 odstotka) ter informacijskih, komunikacijskih, finančnih, zavarovalniških dejavnostih in poslovanju z nepremičninami (za 7,6 odstotka). Najbolj se je zmanjšalo v prometu in skladiščenju (za 1,4 odstotka).

Lani se je znova najbolj povečalo število zaposlenih z vsaj višješolsko izobrazbo, in sicer za 4,1 odstotka, za 3,4 odstotka pa je poraslo tudi število zaposlenih s srednješolsko izobrazbo. Število zaposlenih z osnovnošolsko ali nižjo izobrazbo je upadlo za 0,4 odstotka.

Število zaposlenih moških se je povečalo za 3,6 odstotka, število zaposlenih žensk pa za tri odstotke. Povečalo se je predvsem število mlajših (15-29 let) in starejših (50 let in več), in sicer za 7,1 oziroma 4,9 odstotka.


Lani se je nadaljevalo tudi zmanjševanje razlik med stroški dela za različne socialnoekonomske skupine. Med preučevanimi dejavniki na razlike v stroških najbolj vpliva raven dosežene izobrazbe. V letu 2018 so stroški dela za srednješolsko izobražene znašali 63,2 odstotka, za osnovnošolsko izobražene pa 50,9 odstotka stroškov dela višje in visoko izobraženih. Ta razlika se je v letu 2018 glede na leto 2017 pri srednješolsko izobraženih zaposlenih zmanjšala za eno odstotno točko, pri osnovnošolsko izobraženih zaposlenih pa povečala za 0,1 odstotne točke.

Na spremembe razlik v stroških dela je vplivala različna dinamika rasti stroškov dela. Za višje in visokošolsko ter srednješolsko izobražene zaposlene so se ti v letu 2018 na letni ravni v povprečju zvišali za 3,1 odstotka oz. 4,7 odstotka, za osnovnošolsko izobražene pa za 2,9 odstotka.

Stroški dela za zaposlene in samozaposlene osebe skupaj so v letu 2018 znašali povprečno 2131 evrov mesečno, kar predstavlja 4,1-odstotno medletno rast. Samo za zaposlene osebe so v povprečju nanesli 2301 evro mesečno, s čimer so v letni primerjavi porasli za 3,9 odstotka.

Samozaposleni so v letu 2018 ustvarili 3723 milijonov evrov poslovnega presežka/raznovrstnega dohodka, kar je 8,9 odstotka več kot v letu 2017. Stroški dela samozaposlenih so bili lani ocenjeni na 3287 milijonov evrov, kar je za 7,8 odstotka več, kot so po oceni znašali v letu 2017.