vestnik

ZD Ljutomer želi pridobiti status satelitskega urgentnega centra. Kaj bi to prineslo?

Majda Horvat, 5. 4. 2022
Nataša Juhnov
Za izboljšanje zdravstvene oskrbe ljudi, ki živijo v precej oddaljenih krajih na manj poseljenih območjih med hrvaško mejo, Ljutomerom in Ormožem, bi veliko pomenilo, če bi bil Zdravstveni dom Ljutomer vključen v mrežo tako imenovanih satelitskih urgentnih centrov.
Aktualno

V ZD Ljutomer bi s centrom bolje poskrbeli za ljudi, katerih življenje je ogroženo

Za izboljšanje zdravstvene oskrbe ljudi, ki živijo v precej oddaljenih krajih na manj poseljenih območjih med hrvaško mejo, Ljutomerom in Ormožem, bi veliko pomenilo, če bi bil Zdravstveni dom (ZD) Ljutomer vključen v mrežo tako imenovanih satelitskih urgentnih centrov. »S tem bi se na geografsko zelo razgibanem terenu, ponekod tudi težko dostopnem in demografsko precej ogroženem, nujna medicinska pomoč veliko bolj približala ljudem,« pove Boštjan Pihlar, direktor ZD Ljutomer.
Satelitski urgentni center pomeni dopolnitev službe nujne medicinske pomoči na tistih območjih, ki so od urgentnega centra oddaljeni 30 kilometrov in več. Ljutomeru najbližji je urgentni center pri murskosoboški bolnišnici, na Ptuju pa so ga šele začeli graditi.

boštjan-pihlar, zd-ljutomer, zdravstevni-dom, ljutomer, direktor
Vanesa Jaušovec
Boštjan Pihlar: "Menimo, da bi bila umestitev satelitskega centra v Ljutomeru upravičena."

Druga prednost takšne organiziranosti bi bila, da bolniki, ki potrebujejo nujno zdravniško pomoč ob koncu tedna ali praznikih, v zdravstvenem domu ne bi več naleteli na okrnjeno nujno medicinsko pomoč. To se namreč dogaja, ko mora zdravnik z ekipo pohiteti na teren. V takih primerih bolnika sprejme diplomirani zdravstvenik, ki se poveže z zdravnikom in po njegovih navodilih skuša pomagati ter reševati najnujnejše.

Zaradi opisanih razmer in potreb po izboljšanju zdravstvenega varstva ljudi na podeželju je ZD Ljutomer zaprosil ministrstvo za zdravje za pridobitev statusa satelitskega urgentnega centra. »Menimo, da bi bila umestitev satelitskega centra v Ljutomeru upravičena,« še poudari Pihlar.

S tem bi dosegli tudi večjo izkoriščenost nove stavbe, v kateri že deluje nujna medicinska pomoč in ki tudi ustreza standardom za delovanje satelitskega urgentnega centra. Prav tako bi dosegli boljšo izkoriščenost voznega parka in vključili v delo usposobljeno zdravstveno osebje. Za delovanje satelitskega urgentnega centra v Ljutomeru tako državi ne bi bilo treba dodatno vlagati v zagotavljanje razmer. Tem argumentom je ob svojem zadnjem obisku v Ljutomeru prisluhnila tudi Jelka Godec, državna sekretarka za področje zdravstva v kabinetu predsednika vlade. Poleg razlogov za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra so jo v ZD Ljutomer seznanili še s potekom razpisa za investicije v primarno zdravstvo in potrebami okolja po dodatnih zdravstvenih programih.