vestnik

Zelena luč tudi za težko pričakovano telovadnico

Rok Šavel, 1. 9. 2021
Rok Šavel
Že kmalu bi se lahko začela težko pričakovana gradnja telovadnice Srednje zdravstvene šole Murska Sobota.
Aktualno

Vlada je potrdila povečanje vrednosti za telovadnico Srednje zdravstvene šole Murska Sobota. Zdaj sledi podpis pogodbe z izbranim izvajalcem Pomgradom.

Investicija, ki se je začela izvajati že v letu 2011, končno dobiva prepotreben pospešek in se pomika v izvedbeni del. Lansko jesen je bilo objavljeno javno naročilo, a vse prejete ponudbe so presegale zagotovljena sredstva, zato je sledil postopek s pogajanji. Posledično je prišlo do povečanja vrednosti projekta, za kar je morala dati država kot večinski sofinancer zeleno luč pred nadaljevanjem postopka. To se je naposled tudi zgodilo.

Spremembe na trgu podražile projekt za 1,5 milijona evrov

Na eni izmed zadnjih sej je vlada potrdila povečanje vrednosti projekta v Načrtu razvojnih programov iz 4.465.438,39 evrov na 5.957.714,09 evrov, torej za slabih 1,5 milijona evrov. Potrebna dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije projekta v višini 600.000 evrov bo zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 100.000 evrov pa bo zagotovila Srednja zdravstvena šola Murska Sobota. Razlog za povečanje vrednosti projekta je znan, podražitve na trgu in s tem povečanje stroškov.

portni objekt, srednja zdravstvena šola
Arhiv šole
Nov športni objekt je po načrtu, ki ga je pripravila družba ARK arhitektura Krušec, zamišljen kot prizidek obstoječega šolskega poslopja v smeri Panonske ulice.

Že v naslednjem šolskem letu?

Šolsko ministrstvo sicer zagotavlja dobrih 4,8 milijona evrov, preostala sredstva v višini dobrih 1,1 milijona evrov pa zagotavlja šola, ki ima del sredstev v višini nekaj več kot 555 tisočakov dobrenih s prijavo na Javni poziv Eko sklada za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena. Skrajni rok za pridobitev teh sredstev je september 2022, kar pomeni, da morajo biti vsa dela zaključena avgusta prihodnje leto.

Kot nam je dejala ravnateljica Srednje zdravstvene šole Murska Sobota Zlatka Lebar, bo sedaj objavljena izbira izvajalca, kot najcenejši ponudnik je bil izbran Pomgrad, ki bo prejel povabilo k podpisu pogodbe. O tem, kdaj bi lahko v najboljšem primeru dijaki zdravstvene in biotehniške šole, katerim bo tudi namenjena, dočakali novo telovadnico, pa Lebarjeva pred podpisom pogodbe ne želi špekulirati. Telovadnica bo prizidek šolske stavbe, ob njej pa bodo dozidali in rekonstruirali še vhodni nadstrešek srednje šole z vhodno avlo in sanitarne sklope s pomožnimi prostori na stiku obstoječega in novega objekta. V vzhodnem delu šolskega poslopja se bosta dozidali še učilnica in jedilnica. Poleg tega bo gradnja obsegala zunanjo ureditev vhodnega trga pred šolo, parkirišča in vhodnega trga pred telovadnico.