vestnik

(ZIPLINE VINARIUM) Jeklenica na trhlih temeljih?

Majda Horvat, Jože Gabor, 22. 4. 2022
Vanesa Jaušovec
Do cilja je prvi prišel župan Janez Magyar, ki je povedal, da nova pridobitev pomeni nadaljevanje turistične zgodbe Vinariuma.
Aktualno

Na dan do 50 spustov – Za plače 160 tisoč evrov letno

Pri razglednem stolpu Vinarium v Dolgovaških Goricah so izročili v uporabo adrenalinsko turistično atrakcijo Zipline Lendava. Po dveh jeklenicah sta se prva, kot smo že poročali, spustila smučarski skakalec Cene Prevc in lendavski župan Janez Magyar. Prevc je pred spustom rekel, da ima načrt, kako priti do cilja pred županom, in da je navajen na vetrovne razmere, tako da je tudi to njegova prednost. Do cilja je sicer prvi prišel župan Magyar, ki je povedal, da nova pridobitev pomeni nadaljevanje turistične zgodbe Vinariuma. »Občina Lendava daje poseben poudarek razvoju zelenega turizma. Okolico razglednega stolpa Vinarium v zadnjih letih nadgrajujemo in dopolnjujemo z različnimi turističnimi in razvojnimi projekti,« je še dejal lendavski župan.

zipline-vinarium, vinarium, lendava, janez-magyar, cene-prevc
Vanesa Jaušovec
Po dveh jeklenicah sta se prva spustila smučarski skakalec Cene Prevc in lendavski župan Janez Magyar.

Ljubitelji adrenalinskih aktivnosti se spustijo z lesenega stolpa pri najvišji točki Lendavskih in Dolgovaških goric, ki jo imenujejo Piramida, cilj pa je pri razglednem stolpu Vinarium. Turistična atrakcija Zipline Vinarium pomeni novost v slovenskem prostoru, saj sta prvič z izhodišča do končne točke speljani dve vzporedni jekleni vrvi, kar omogoča sočasen spust dveh ljudi. To je tudi prvi tak objekt v vzhodnem delu države.

Najbolj znana slovenska jeklenica pa je v Planici in z njo ima nova lendavska turistična atrakcija več stičnih točk, ne le tega, da se je po obeh prvi spustil smučarski skakalec Cene Prevc. Planiška jeklenica je tako kot dolgovaška dolga dobrih petsto metrov, skoraj enaka je tudi cena spusta, 24 evrov pri Vinariumu oziroma evro več v Planici, s tem da so dosežene hitrosti na planiški napravi atraktivnejše.

Atrakciji v številkah
Vestnik
Atrakciji v številkah.


Napravi sta povezani še po podjetju KS Skupina. To skrbi za strokovno in varno izvajanje športno-turistične dejavnosti v Planici, bilo pa je tudi glavni izvajalec pri postavitvi naprave Zipline Vinarium in je usposobilo inštruktorje za varno upravljanje naprave, kar je bilo predvideno že v sklopu razpisne dokumentacije naročnika, torej Občine Lendava. Pogodbo o sodelovanju sta podpisala lendavski župan Janez Magyar in direktor podjetja KS Skupina Andraž Koren 19. avgusta lani. Občina plačila še ni izvedla, ker terjatev še ni zapadla.


Na vrv 13 odstotkov obiskovalcev stolpa

Nekatere stične točke med planiško in lendavsko turistično atrakcijo so bile uporabljene tudi kot izhodišče za pripravo finančne analize projekta Zipline Vinarium. To je izdelala družba Riso iz Lenarta – na tej osnovi in še nekaterih predpostavkah je bil predlagan cenik storitev, ki ga je občinski svet Občine Lendava potrdil z manjšo spremembo na seji 30. marca.

zipline-vinarium, vinarium, lendava, janez-magyar, cene-prevc
Vanesa Jaušovec
Ljubitelji adrenalinskih aktivnosti se spustijo z lesenega stolpa pri najvišji točki Lendavskih in Dolgovaških goric, ki jo imenujejo Piramida, cilj pa je pri razglednem stolpu Vinarium.

Katera so ključna izhodišča finančne analize? Podatki o povprečnem številu obiskovalcev razglednega stolpa v zadnjih petih letih in predviden obisk adrenalinske naprave. Kot so navedli v analizi, bo ta delovala od marca do novembra, odvisno od vremena lahko tudi v zimskih mesecih, letno pa pričakujejo 14.227 spustov po njej oziroma v povprečju 50 na dan. Do tega števila so prišli ob predpostavki, da se bo nekaj manj kot deset tisoč obiskovalcev stolpa Vinarium (13 odstotkov) spustilo tudi po jeklenici, tem pa so prišteli še približno 4300 ljudi, ki bodo prišli samo zaradi spusta.

V finančnem načrtu je tudi navedeno, da bi Zipline Vinarium letno ustvaril na osnovi cen storitev in števila obiskovalcev blizu 283 tisoč evrov prihodkov. Stroški naj bi znašali na letni ravni 257 tisoč evrov, od tega kar 160 tisoč evrov stroški plač. Ker bo naprava obratovala vse dni v tednu, upravljavec, to je Turistična zveza Lendava vabi, predvideva kar pet zaposlenih, omenja se jih celo šest. Naložba, katere celotna vrednost naj bi bila po omenjenem dokumentu dobrih 255 tisoč evrov, bi se poplačala v manj kot devetih letih.


Še več adrenalinskih aktivnosti

Toda navedeni podatki, zajeti v finančni analizi projekta, so bistveno drugačni od tistih v proračunskih dokumentih. Občina Lendava je projekt zagona turistične atrakcije predvidela že v načrtu razvojnih programov 2021–2024 v vrednosti 210.850 evrov, od tega naj bi za naložbo prejela 160 tisoč evrov iz državnega proračuna na osnovi uspešne prijave na razpisu LAS.

zipline-vinarium, vinarium, lendava, janez-magyar, cene-prevc
Vanesa Jaušovec
Na dan pričakujejo do 50 spustov.

V rebalansu proračuna za leto 2022, ki ga je občinski svet sprejemal prav tako kot cenik za zipline 30. marca, je za projekt predvidenih že 465.203 evre. Kot je pojasnjeno, ta postavka zajema plačilo stroškov obratovanja in vzdrževanja naprave, izvajanja storitev ter marketinških aktivnosti. Vir za te izdatke so, tako še piše, prihodki od storitev spustov po ceniku, ki se vplačujejo na tekoči račun občine, ta pa potem plačuje vse stroške.

Ob tem je v rebalansu predvidenih še dodatnih 116.000 evrov za vzpostavitev Adrenalinskega centra Vinarium. Namen projekta je zagotoviti prostore za delovanje naprave za zipline in morebitne druge adrenalinske aktivnosti, kot so gorsko kolesarjenje, lokostrelstvo in podobno. Občina v ta namen predvideva nakup dveh objektov zraven razglednega stolpa, kjer bi uredili pisarniške in skladiščne prostore in prostore za turistične nastanitve v sklopu razpršenega hotela Vinarium. Objekta naj bi lendavska občina kupila in uredila letos, prihodnje leto pa še potrebno opremo.