vestnik

Življenje v varstveno-delovnih in dnevnih centrih se je obrnilo na glavo

Damjana Nemeš, 22. 5. 2020
Damjana Nemeš
V času epidemije so za uporabnike vrata zaprli tudi varstveno-delovni centri in dnevni centri za otroke in mladostnike po Sloveniji, tudi dnevni center za otroke in mladostnike Kekec.
Aktualno

V času epidemije so za uporabnike vrata zaprli tudi varstveno-delovni centri in dnevni centri za otroke in mladostnike po Sloveniji, tudi dnevni center za otroke in mladostnike Kekec, ki deluje pri Kriznem centru za mlade (KCM) Murska Sobota, ter varstveno-delovni center (VDC) Sonček Murska Sobota, ki je del Zveze Sonček, društva za cerebralno paralizo Slovenije.

Za mnoge uporabnike je bil to hud udarec, saj jim vsakodnevne naloge, zadolžitve in odgovornosti v omenjenih centrih veliko pomenijo. Zaradi omejitve gibanja in zadrževanja zgolj v družinskem krogu se pojavljajo stiske in napetosti, kar so vodje enot in drugi zaposleni reševali s telefonskimi ali spletnimi pogovori z uporabniki in njihovimi svojci.

»Vse uporabnike sem v tem času večkrat poklical in jih povprašal, kako so. Večina se jih je sicer prilagodila nastalim razmeram, vseeno pa vsem že manjkajo družba, pogovori, delo in izhodi iz hiše,« je povedal Janko Rešeta, vodja VDC Sonček Murska Sobota, ki ga obiskuje sedem uporabnikov iz Pomurja. 

krizni-center-za-mlade-murska-sobota, vdc-sonček-murska-sobota, janko-rešeta, simona-neuvirt-bokan
Damjana Nemeš
"Večina se jih je sicer prilagodila nastalim razmeram, vseeno pa vsem že manjkajo družba, pogovori, delo in izhodi iz hiše," je povedal Janko Rešeta, vodja VDC Sonček Murska Sobota.

»Naša odgovornost je, da čim prej organiziramo in začnemo izvajati naše storitve, prilagojene novonastalim razmeram,« je dejal Iztok Suhadolnik, direktor Zveze Sonček, ki meni, da morajo centri nujno začeti delati, seveda ob upoštevanju vseh ukrepov. Tudi trenutne usmeritve pristojnega ministrstva nalagajo, da se v varstveno-delovnih centrih izvaja nujno varstvo. Ponovno odprtje centrov bo prilagojeno številu uporabnikov v posamezni enoti. To bo sicer odvisno od prostorskih možnosti posameznega centra. »Naši centri so že v osnovi zelo raznoliki, saj lahko vključujejo različno število uporabnikov,« pojasnjuje direktor zveze in zagotavlja, da si bodo prizadevali za ponovno vključitev vseh. »Če to ne bo možno hkrati za vse, bomo uvedli izmenične vključitve uporabnikov po dnevih in vsaj na ta način zagotovili socialno vključenost.« 

Poletne programe bodo izvedli

Kot rečeno, ima murskosoboški VDC Sonček sedem uporabnikov, zanje skrbijo trije zaposleni, zato bi se lahko na delo vrnili vsi naenkrat. »Mi smo med manjšimi centri, zato lahko delo organiziramo tako, da bo vsak uporabnik sedel na svojem koncu,« pravi Rešeta, ki opozarja, da se vseh navodil ne bodo mogli držati. »Pri nas imamo namreč uporabnike, ki jim moramo pomagati pri osebni negi, to pomeni tudi, da jim pomagamo do stranišča. Tam zagotovo ne bomo mogli držati ustrezne varnostne razdalje, bomo pa pri tem nosili zaščitne maske.« Poleg tega bodo še bolj pazili na pravilno in redno umivanje in razkuževanje rok, razkuževanje površin, držanje ustrezne varnostne razdalje ter zračenje prostorov. »Večjih prostorskih težav za izvajanje storitev za naših 126 uporabnikov, ki se želijo vključiti v delo, ne bomo imeli. S spremembo namembnosti skupnih prostorov bodo delavnice postale tudi prostori za malice. S tem bomo zmanjšali obremenjenost prostorov in tudi prehajanje med prostori v času, ko še vedno veljajo strožji ukrepi fizične razdalje med ljudmi. Nekoliko težje bomo morda organizirali delo v manjših enotah, saj je tam manj prostorov, vendar predvidevamo, da bo tam uporabnikov manj,« pravi predsednik Zveze Sonček. Z odpravo prepovedi gibanja med občinami so objavili tudi razpise za vse oblike poletnih programov. »Načrtujemo in delamo, kot da se bodo razmere izboljšale in bomo ob upoštevanju vseh možnih ukrepov te programe tudi varno izvedli. Bolj kot pomanjkanje časa in sredstev nas sicer skrbi pomanjkanje ustreznega kadra, ki bo dobro in odgovorno izvajal programe poletnih počitnic in obnovitvene rehabilitacije.«
krizni-center-za-mlade-murska-sobota, vdc-sonček-murska-sobota, janko-rešeta, simona-neuvirt-bokan
Damjana Nemeš
"Ker so učitelji pošiljali vsa navodila prek interneta, je bilo veliko staršev izgubljenih, nekateri so nas zato dnevno tudi večkrat kontaktirali," je povedala Simona Neuvirt Bokan, vodja KCM Murska Sobota.
Vključevali bodo le otroke iz prve triade
Tako kot načrtujejo v Zvezi Sonček, da bi omogočili ponovno vključitev vseh uporabnikov, ki zaradi delovnih obveznosti staršev to nujno potrebujejo, tako tudi v KCM Murska Sobota razmišljajo o postopnem odpiranju dnevnega centra Kekec, ki ga je pred epidemijo obiskovalo petindvajset otrok in mladostnikov. »Pri nas je osnovna dejavnost nastanitev otrok, ki zaradi takšnih ali drugačnih razmer in razlogov ne morejo biti doma, dodatna dejavnost pa je dnevni center, katerega vrata smo zaprli 13. marca. Vseskozi smo sicer ostajali v stiku z otroki in starši. Ker so učitelji pošiljali vsa navodila prek interneta, je bilo veliko staršev izgubljenih, nekateri so nas zato dnevno tudi večkrat kontaktirali,« je povedala Simona Neuvirt Bokan, vodja KCM Murska Sobota. Ker se bo v šolske klopi 18. maja ponovno vrnil del otrok, v KCM Murska Sobota razmišljajo, da bi odprli tudi dnevni center Kekec, vendar z zamikom. »Mislim, da je bolje iti previdno in z majhnimi koraki, da se postopoma vrnemo v normalno stanje. Vidimo sicer, da si otroci želijo povratka med vrstnike, saj so šolske obveznosti del njihove rutine, le z rutino pa lahko ohranimo normalnost,« razmišlja Neuvirt Bokanova. V dnevni center bi tako tudi sami najprej vključevali otroke iz prve triade, vendar le tiste, pri katerih ocenjujejo, da zaradi razmer doma to nujno potrebujejo. »Vključili bomo polovico otrok, saj moramo omogočiti varnostno razdaljo. To so nove okoliščine in izzivi za vse nas,« še pravi sogovornica in dodaja, da se je zaradi nastale situacije in popolne izolacije od šole, vrstnikov in prijateljev življenje otrok in mladostnikov obrnilo na glavo.