vestnik

Znani so rezultati poklicne mature. Kako so se odrezali pomurski dijaki?

I.B., 7. 7. 2021
STA
Znani so rezultati poklicne mature.
Aktualno

Dijaki srednjih šol so bili v sredo seznanjeni z uspehom na poklicni maturi. Preverili smo, kako uspešni so bili v spomladanskem roku na pomurskih srednjih šolah.

Na Dvojezični srednji šoli Lendava je k opravljanju poklicne mature pristopilo 37 dijakov, uspešni so bili vsi. Od tega je 20 strojnih tehnikov, devet kemijskih tehnikov, sedem tehnikov mehatronike in ena ekonomska tehnica. Domen Pucko, dijak programa Kemijski tehnik, je dosegel 23 točk in tako postal diamantni maturant, štirje dijaki so dosegli 21 točk, prav tako štirje pa 20 točk. Z uspehom so na lendavski šoli nadvse zadovoljni. Dodali so še, da je zaključni izpit opravljalo 23 dijakov, uspešno ga je opravilo 21, kar je 91,3 odstotka. Uspešnih je bilo devet dijakov v programu Trgovec, devet v programu Mehatronik operater in trije dijaki v programu Elektrikar. "Dva dijaka sta dosegla maksimalno število pet točk. To sta Vanesa Magyar in Leon Sobočan, oba v programu Trgovec," so sporočili iz šole. Tuji jezik je letos na spomladanskem roku poklicne mature opravljalo 19 dijakov, in sicer 14 iz angleščine in pet iz nemščine. Certifikat je prejelo 17 dijakov, in sicer vseh 14 dijakov iz angleščine in trije iz nemščine.

Poklicno maturo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Radenci je opravljalo 33 kandidatov, uspešnih pa je bilo 32. Imajo tudi eno zlato maturantko, in sicer Urško Jerič, ki se je izobraževala za gastronomsko-turistično tehnico in je dosegla 22 od 23 točk. Na šoli še pojasnjujejo, da je 23 od skupno 24 dijakov, ki so opravljali poklicno maturo iz tujega jezika, prejelo certifikat o znanju tega - na evropski ravni B1. Zaključni izpit na šoli pa je opravljajo 20 dijakov programa gastronomske in hotelske storitve, od tega ena vajenka. Uspešni so bili vsi, Maja Fras in Lara Herbaj pa sta dosegli najvišje možno število točk. 

matura, srednja šola
Pixabay
Znani so rezultati poklicne mature.

K poklicni maturi je na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, iz programa Predšolska vzgoja, pristopilo 25 dijakinj, vse so jo tudi uspešno opravile. Vse možne točke so dosegle Ela Bertalanič iz občine Puconci, Polona Kiralj iz občine Črenšovci in Kaja Zver iz občine Beltinci, 22 točk pa Sandra Kuster iz občine Ljutomer. Vse so postale zlate maturantke in bodo v ponedeljek, ko bo šola pripravila svečano podelitev maturitetnih spričeval, prejele maturitetno spričevalo s pohvalo. Stoodstotni uspeh so dosegli tudi udeleženci izobraževanja odraslih v poklicnem tečaju programa Predšolska vzgoja. K maturi je pristopilo osem kandidatk in dva kandidata. 

Na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota se je k poklicni maturi prijavilo 140 dijakov, uspešnih jih je bilo 129 oziroma 93 odstotkov. "Procentualno nekoliko slabši rezultat mature kot prejšnja leta je vsekakor posledica pandemije covid-19, saj se je letošnja generacija bila prisiljena skoraj celi dve šolski leti izobraževati na daljavo," pravi ravnatelj Ludvik Sukič. Imajo pa 13 zlatih maturantov. Vse možne točke so osvojili Maja Malok, Domen Bencak in Aljoša Vertot iz mestne občine Murska Sobota, Staša Zadravec in Lana Smej iz občine Beltinci, Eva Somi iz občine Dobrovnik ter Timotej Zadravec iz občine Križevci in tako postali tako imenovani diamantni maturanti. Tilen Sapač iz občine Puconci, Samo Benko iz občine Cankova, Nuša Horvat in Teja Kolar iz občine Črenšovci, Luka Šobak in Žiga Tomašev iz mestne občine Murska Sobota pa so dosegli 22 točk in se lahko veselijo izjemnega uspeha. 

Diploma maturant
Profi media
Znani so rezultati poklicne mature.

12 dijakov je maturo opravilo na Biotehniški šoli Rakičan, kar je stoodstotni uspeh. Zlata maturantka je postala Mateja Kumin iz občine Moravske Toplice. 

Na Ekonomski šoli Murska Sobota so maturo opravili vsi, to je 53 dijakov. Zlata maturantka je postala Tina Maučec. Uspešnih je bilo tudi vseh sedem kandidatov izobraževanja odraslih. "Dijaki so pokazali visok nivo znanja kljub dejstvu, da je večina pouka v tem šolskem letu potekala na daljavo," je ob rezultatih povedal ravnatelj Darko Petrijan. 

K poklicni maturi na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota je pristopilo 99 kandidatov, opravilo jo je 94. Zlatih maturantov imajo osem, in sicer so to postali Špela Cör, Timoteja Koroša, Valentina Kosi, Timotej Kouter, Nejc Lesjak, Tjaša Ozvatič, Maja Šarčević in Leon Titan Preininger. Poleg tega pa so na šoli še izpostavili, da je 12 dijakov maturo zaključilo z 21 od 23 možnih točk. Vse kandidatke so opravile tudi zaključni izpit, Manja Rajh in Mojca Slavič pa sta prejeli spričevalo s pohvalo.