vestnik

Župan Rogašovec in občinska uprava zavozila prvo fazo vodovoda

Janez Votek, 6. 10. 2019
Nataša Juhnov
Občina Rogašovci.
Aktualno

Izredna seja občinskega sveta v Rogašovcih je razburkala občane, ki jim je dovolj fotografiranja pred gasilskimi cisternami in stokanja, da so brez pitne vode. Nekatere trditve župana Edvarda Mihaliča na seji občinskega sveta namreč ne držijo.

O krivdi, ki jo je prevalil na Občino Cankova, se je argumentirano in z dokazi izrekel nekdanji župan te občine Drago Vogrinčič. Ne nazadnje je v Rogašovce prišlo tistih nekaj sto metrov vodovoda zaradi solidarnega ravnanja cankovske občine. Žal se v Občini Rogašovci niso odzvali na tri pozive upravne enote k dopolnitvi dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, saj če bi ga občina imela, bi bila v sorazmernem deležu vključena v prvo fazo gradnje sistema B.


Za prijavo druge faze projekta je bilo ob pridobitvi veljavnih gradbenih dovoljenj treba izpolniti še nekatere pogoje in tudi tu se je spet zalomilo pri Občini Rogašovci. Konec julija še ni imela projektne dokumentacije prilagojene dejanskemu stanju in narejenih popisov del in materiala. Šele po zamenjavi projektanta oziroma izvajalca so stvari dokončno uredili in pripravili dokumentacijo na zahtevani ravni. Opozicija v občinskem svetu zaradi spremembe hidravlike v projektu sicer namiguje na to, da je denar »poniknil«, kar pa ne drži. Občina Cankova je naročila in plačala projekte za spremembo hidravlike, ki so predvidevali oskrbo Gerlinec iz zgornjega dela Goričkega. Zaradi pasivnosti Rogašovec pri urejanju služnosti za vodne objekte so Gerlinci namesto v prvi fazi pristali v drugi fazi gradnje vodovoda. Ne nazadnje sta bila vodenje naložbe in poraba sredstev sistema B deležna štirih podrobnih revizij, med drugim tudi računskega sodišča, in nobena ni ugotovila »izhlapevanja« denarja. Z zamenjavo projektanta ima občina prvič pripravljeno dokumentacijo na zahtevani ravni in po priporočilih ministrstva za okolje in prostor.

8de668e75b1e016de0fd65173e18eb84
Branko Žunec
Edvard Mihalič je krivdo prevalil na Občino Cankova. Argumentirano in z dokazi mu odgovarja nekdanji župan te občine Drago Vogrinčič.

Zdaj mora opraviti del tehnične uskladitve še Občina Beltinci. Projekt je v sklepni fazi končnega skupnega usklajevanja dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in tako ne bil smel več biti pod vprašajem. Ogroziti ga ne more niti Občina Grad. Na zadnjem koordinacijskem sestanku so župani občin sistema B razpravljali o podpisu notarske pogodbe o pristopu k drugi fazi gradnje vodovoda, Občina Grad oziroma županja Cvetka Ficko pa kot pogoj za podpis pogodbe postavlja podpis sporazuma o prevzemu obveznosti nerešenih zahtevkov iz prve faze. Nekatere zadeve so še odprte in tega ne zanika nihče. Načelno občine na koordinacijskem sestanku niso nasprotovale podpisu sporazuma, s tem da so pripravljene plačati dejanske stroške, ne pa avansov za vse odprte postavke, ki so predmet pravdnih postopkov. 


Pomembna razlika med prijavama prve in druge faze gradnje vodovoda je tudi ta, da samo ena občina ne more več ogroziti projekta. Sedaj jo je možno izločiti in projekt prijaviti brez njenega sodelovanja, pod pogojem izločitve njenega dela projekta.