vestnik

Kaj je v ozadju boja za podružnično lekarno v Murski Soboti?

Rok Šavel, 25. 10. 2021
Osebni arhiv
Koncesionarka Petra Flašker je prepričana, da bi bila konkurenca na področju lekarništva v Murski Soboti koristna za potrošnike.
Aktualno

Koncesionarka iz Grosupljega bi v Murski Soboti odprla podružnično lekarno, a ministrstvo za zdravje in Lekarniška zbornica Slovenije temu nasprotujeta.

Nekdanji soboški župan in aktualni svetnik Anton Slavic je na zadnji seji mestnega sveta spregovoril o podeljevanju dovoljenja za podružnično lekarno v Murski Soboti. Slavic želi, da zaplet obravnavata občinski nadzorni odbor ter komisija za statutarna in pravna vprašanja.

Najprej so jo zavrnili, nato pa je mestno upravo prepričala

Petra Flašker, ki ima koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti v Grosupljem, kjer posluje njena lekarna Kosobrin, je namreč lani novembra Mestno občino Murska Sobota zaprosila za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice svoje lekarne, ki bi delovala na območju mestne občine, natančneje na naslovu Lendavska ulica 60. Po zakonu o lekarniški dejavnosti dovoljenje za podružnično lekarno izdaja občina po predhodnem mnenju lekarniške zbornice in soglasju ministrstva za zdravje. Lekarniška zbornica Slovenije je o ustanovitvi podružnične lekarne v Murski Soboti sprejela mnenje, da to ni v skladu z določili zakona, saj na območju občine deluje že pet lekarn, od tega štiri v mestu, zato dovoljenja za podružnico ni mogoče izdati, ker na predvidenem gravitacijskem območju podružnice že deluje lekarna. Do istih ugotovitev je prišlo ministrstvo za zdravje, ki soglasja za podružnično lekarno v Murski Soboti prav tako ni podelilo. Temu je sprva sledila tudi mestna občina, ki je februarja letos izdala odločbo, s katero je koncesionarki Petri Flašker zavrnila vlogo za ustanovitev podružnice.

Koncesionarka se je zoper odločitev občine pritožila, občina pa jo je v novem postopku pozvala, naj se izreče o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločbo. »Pritožba je bila utemeljena, prvostopna odločba je bila zato razveljavljena in vrnjena v ponovno odločanje. V ponovljenem postopku je bilo vlagateljici omogočeno, da se je opredelila do navedb Lekarniške zbornice Slovenije in ministrstva za zdravje, ob tem pa ponovno navedla, kakor v svoji prvi vlogi, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za ustanovitev podružnične lekarne na navedenem gravitacijskem območju. V Murski Soboti nesporno obstaja potreba prebivalstva po dostopu do zdravil in je organizirana zdravstvena dejavnost na primarni ravni. Mestna uprava je v upravnem postopku po presoji vseh izvedenih dokazov ugotovila, da so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za izdajo dovoljenja,« so obrazložili v mestni upravi razloge za novo odločbo, s katero so Flaškerjevi julija izdali dovoljenje za ustanovitev podružnice.

Proti podružnici tudi ministrstvo

A tu zgodbe še ni konec. Zoper odločbo mestne občine se je namreč pritožila lekarniška zbornica, ki je, tako kot ministrstvo za zdravje, mnenja, da niso izpolnjeni zakonski pogoji za ustanovitev podružnice, poleg tega je mnenje zbornice in soglasje ministrstva treba upoštevati pri izdaji dovoljenja. »Ministrstvo je od Mestne občine Murska Sobota zahtevalo pojasnila o tem, zakaj sta bili izdani dve različni odločbi v isti upravni zadevi. Dodatno pojasnjujemo, da odločba ministrstva o nesoglasju ni pavšalna, pomanjkljiva oziroma da nima podlage v materialnem zakonu, kot trdi občina, in ob tem poudarjamo, da je soglasje ministrstva v tem postopku, upoštevajoč tretji odstavek 10. člena zakona o lekarniški dejavnosti, zavezujoče,« so za naš mediji odgovorili na ministrstvu za zdravje.

aleksander jevšek
Nataša Juhnov
Aleksander Jevšek je pritožbo lekarniške zbornice zavrnil. Slednja se še ni odločila, ali bo spor reševala na upravnem sodišču.

Župan Aleksander Jevšek je ob tem za Vestnik razložil, da je v navedeni zadevi zavrnil pritožbo lekarniške zbornice, sedaj pa se lahko ta obrne še na upravno sodišče, česar si pravzaprav tudi sam želi. »Obstajajo različni pravni pogledi na to vprašanje, zato bi rad vedel, kaj o tem meni upravno sodišče.« Darja Potočnik Benčič, predsednica lekarniške zbornice, nam je potrdila, da je prejela sklep soboškega župana, s katerim se pritožba zbornice zoper odločbo mestne občine zavrže. Sklep bodo v zbornici najprej preučili in se potem odločili o nadaljevanju postopka.

V dveh občinah so ji že dali zeleno luč

Flaškerjeva, ki že vrsto let bije boj tudi z Lekarno Ljubljana in njeno ustanoviteljico, ljubljansko občino, pa je prepričana, da je zakonodaja na njeni strani: »Nekatere občine so navedeni zakon tolmačile na podlagi pojasnil Lekarniške zbornice Slovenije in ne na podlagi besedila zakona. Skladno z zakonom ima koncesionar pravico ustanoviti lekarniško podružnico, če so izpolnjeni pogoji iz lekarniške mreže, ki jih prav tako določa zakon. Taki razlagi prav tako pritrjuje upravno sodišče, saj je glede lekarniške zakonodaje in podružnic že nekajkrat razsodilo meni v prid. Za ilustracijo naj navedem, da taki razlagi zakona pritrjujeta še dve drugi občini, ki sta mi že izdali odločbo za delovanje podružnice, kjer se nadejam, da bom lahko pričela delati v čim krajšem možnem času.«

7ef1bc17599813392d2f704620d309e7
Nataša Juhnov
Tudi v Pomurskih lekarnah so mnenja, da ni zakonskih pogojev za ustanovitev podružnične lekarne v Murski Soboti. Koncesionarka bi s podružnično lekarno posegla na trg, ki ga v celoti obvladujejo v javnem zavodu.

Po njenih besedah lekarniška zbornica niti nima pravnega interesa za oviranje postopka, soboška občina pa v celoti spoštuje zakonodajo in je sledila tudi dobrobiti prebivalstva. Flaškerjeva verjame, da je tudi na področju lekarništva potrebna konkurenca, ki bo prebivalkam in prebivalcem Murske Sobote omogočila boljšo dostopnost zdravil, in dodaja, da v soboški občini ta dejavnost ostaja monopolna, kar nikakor ni v interesu potrošnikov.

Spor s Pomurskimi lekarnami
Na območju Mestne občine Murska Sobota deluje javni zavod Pomurske lekarne, ki je v solastništvu več pomurskih občin, vodstvo zavoda pa je v sporu z občino. Začelo se je z zahtevo po razdelitvi presežka med občine ustanoviteljice, mestna občina pa vse do danes ne daje soglasja za imenovanje direktorja Ivana Zajca, ki tako že peto leto zapored opravlja funkcijo kot vršilec dolžnosti. Občina je celo pripravila osnutek novega ustanovitvenega akta Pomurskih lekarn, s katerim bi lekarne v Murski Soboti prevzel nov javni zavod Lekarne Murska Sobota, vendar ta zaradi nestrinjanja preostalih občin soustanoviteljic ostaja v predalu. Zajcu v mestni upravi očitajo netransparentno poslovanje in kršenje zakona o javnem naročanju, v Pomurskih lekarnah pa menijo, da gre za sistemski problem, saj tudi druge lekarne ne opravljajo javnih naročil za nabavo zdravil. V Pomurskih lekarnah sicer prav tako menijo, da ni zakonskih pogojev za ustanovitev podružnične lekarne v Murski Soboti.

Kaj zdaj berejo drugi