vestnik

Župani so si izborili večjo težo

Rok Šavel, 16. 2. 2022
Zajem zaslona
2. redna seja Razvojnega sveta Pomurske regije je potekala preko Zoom povezave.
Aktualno

Da so uskladili spremembe in potrdili Poslovnik o delu Razvojnega sveta Pomurske regije ter naslednje točke na dnevnem redu, je moral predsednik Tadej Ružič začasno prekiniti sejo.

Po lanskem konstituiranju Razvojnega sveta Pomurske regije v obdobju 2021-2027 je bilo na dnevnem redu današnje seje konstituiranje odborov, ki igrajo pomembno vlogo pri predlaganju prioritetnih regijskih projektov. Povsem brez zapletov ni šlo. Lendavski župan Janez Magyar je namreč predlagal, da bi imele lokalne skupnosti v odborih večjo težo in bi tako županom namesto dveh v posameznem odboru pripadala tri mesta, eno na račun predstavnika razvojnega območja. Kot je pojasnil, so župani izvoljeni neposredno od ljudstva in bi tako morala biti v večji meri zastopana beseda ljudi, predstavniki regijskih razvojnih agencij pa bi po njegovem mnenju morali tako ali tako biti prisotni v vseh odborih, saj operativno izvajajo vse naloge.


Več županov v odborih


Sledila je razprava, v kateri je soboški župan Aleksander Jevšek izpostavil še pomislek, da sta lahko predstavnika madžarske narodne skupnosti in nevladne organizacije na lastno željo prisotna v vseh odborih, župani pa morajo med seboj konkurirati, direktor Razvojnega centra Murska Sobota Bojan Kar pa je predlagal 10-minutni odmor, ki bi bil namenjen iskanju rešitve, čemur je predsednik RSR Tadej Ružič tudi sledil. Po odmoru je tako le prišlo do dogovora, da bodo župani dobili dodatna mesta, torej v vseh petih odborih, namesto mest, ki so namenjeni predstavnikom razvojnih območij.

lani odborov
RSR gradivo
Prvotno predlagana sestava odborov, pri kateri je na predlog lendavskega župana prišlo do sprememb - 9. mesto v vseh odborih je pripadlo županom.

V odboru Pametna regija je Stanislava Srako zamenjal šalovski župan Iztok Fartek, v Zeleni regiji je namesto Martine Bukovec lendavski župan Janez Magyar, v Povezani regiji je namesto Farteka beltinski župan Marko Virag, namesto Milana Sveteca pa soboški župan Aleksander Jevšek. V Socialni regiji je polanski župan Damijan Jaklin nadomestil Gorana Šosterja in v Privlačni regiji Bojana Kara radenski župan Roman Leljak. Prišlo je tudi do spremembe v sestavi RSR, saj je bolniško odsotnega predsednika Območne obrtne zbornice Murska Sobota Vlada Mandiča zamenjala Verica Banfi, ki bo posledično prevzela tudi njegovo mesto v odboru Privlačna regija. 

Jevšek je še pred glasovanjem pripomnil, da je po njegovem mnenju "komplicirati okoli članstva neproduktivno", svoje mesto v odboru pa bi bil tudi pripravljen odstopiti. Ob tem je spomnil, da operativnega programa za kohezijsko obdobje 2021-2027 še tako ali tako ni, poleg tega bo preteklo še veliko časa, da se bodo lahko na odborih pogovarjali o razpisih. Ravno tako so vmes volitve in boto zagotovo potrebne spremembe in dodatno usklajevanje glede sestave odborov. V nadaljevanju so izvolili še dva podpredsednika RSR - to sta postala Jevšek in kot predstavnica nevladnih organizacij Matejka Horvat. Ob koncu so se še seznanili s problematiko v zvezi s predlogom Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki bi mestne občine izvzela iz dogovora za razvoj regij. Temu nasprotujejo občinska združenja, ravno tako pa tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Podrobneje bo o tem tekla beseda na seji sveta regije, ki je na sporedu v petek, 18. februarja.

Ružič je za konec pod točko razno pripomnil, da si želi proaktivnega sodelovanja članov RSR in prisotnosti na sejah. Ob tem je spomnil na možnost, katero mu kot predsedniku daje poslovnik, da lahko predlaga nadomestne člane, v primeru neudeležbe posameznih članov na večih sejah. Kot je poudaril, izhaja iz gospodarstva, kjer česa takega ni vajen.