vestnik

Na ponovljenem sojenju nekdanji direktor bolnišnice oproščen

Andrej Bedek, 4. 10. 2021
Nataša Juhnov
Bojan Korošec
Črna kronika

Na okrajnem sodišču v Murski Soboti je bil nekdanji direktor murskosoboške bolnišnice Bojan Korošec oproščen obtožb o kaznivem dejanju na škodo Evropske unije.

Pretekli teden se je na Okrajnem sodišču v Murski Soboti končalo ponovljeno sojenje v primeru Energetska obnova Splošne bolnišnice Murska Sobota. Decembra 2018 je zaradi domnevnih nepravilnosti med energetsko obnovo sodnik Stanislav Žižek obsodil takrat direktorja bolnišnice Bojana Korošca ter Ivana Hercoga in Draga Štrafela, ki sta bila nadzornika energetske obnove. Korošcu je izrekel pogojno kazen pet mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, Hercogu in Štrafeli pa pogojno kazen štiri mesece zapora, prav tako s preizkusno dobo dveh let.

Višje sodišče v Mariboru je nato novembra 2019 sodbo razveljavilo in primer vrnilo v ponovno odločanje na prvo stopnjo. Pretekli teden je sodnik Žižek v primeru sprejel oprostilno sodbo, v kateri je Korošca in ostale obdolžene oprostil očitkov iz obtožnega. Sodba sicer še ni pravnomočna.

fe7bb0d6cc38ef0b9efbbdc88faecef6
Nataša Juhnov
Splošna bolnišnica Murska Sobota

V obtožnem predlogu je bil Korošec, danes že nekdanji direktor Splošne bolnišnice Murska Sobota, obtožen storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo Evropske unije, Hercog in Štrafela pa pomoči pri tem dejanju. Zgodba sega v leto 2010, ko je murskosoboška bolnišnica dobila odobrenih dobrih 4,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz evropskega in slovenskega proračuna za sofinanciranje energetske sanacije javnih stavb. Korošec, Hercog in Štrafela so bili na sojenju decembra 2018 obsojeni, ker so kot odgovorne osebe dovolile, da se je v kotlovnico bolnišnice vgradilo pet turbin za kogeneracijo – sočasno pretvarjanje zemeljskega plina v električno in toplotno energijo – brez kompresorjev, v zahtevkih za poplačilo iz nepovratnih sredstev pa je bilo prikazano, kakor da so vgrajene dražje turbine s kompresorji, kar je bilo naposled tudi plačano. Razlike je bilo 14 tisoč evrov. Cenejše turbine brez kompresorjev so izvajalci vgradili, ker jim je vmes uspelo povečati pretok plina, kompresorji pa tako niso bili več potrebni, so obtoženi pojasnjevali na sodišču.

Posel za izvedbo energetske obnove bolnišnice je dobilo murskosoboško podjetje Blisk, med obtoženimi, da je med obnovo domnevno ravnala nezakonito, je bil tudi Boris Goldinskij, nekoč prvi človek družbe Blisk, ki pa ga je Žižek že decembra 2018 oprostil, ker v sodnem spisu ni bilo dovolj dokazov za njegovo obsodbo.