vestnik

Od danes zaradi novih omejitev na sodiščih le nujne zadeve

Vestnik.si, 16. 11. 2020
Nataša Juhnov
Sodišče v Murski Soboti.
Črna kronika

Sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Vsi naroki v nenujnih zadevah so z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča avtomatično prekličejo, razen če so sklicani videokonferenčno. Z odredbo se obseg poslovanja omeji na poslovanje v nujnih zadevah, v vseh ostalih zadevah pa na odločanje, kjer ni potreben neposreden stik oziroma je omogočeno elektronsko poslovanje. Vsi naroki v nenujnih zadevah se za čas veljavnosti odredbe avtomatično prekličejo. V tem času procesni roki v teh zadevah ne tečejo.

sojenje, andrej-bukovec, simbol, sodišče
Nataša Juhnov
Slika je simbolična.

Kot nujne zadeve, v katerih v tem času procesni roki tečejo, pa štejejo: preiskave in sojenje v kazenskih zadevah, v katerih je obdolžencu odvzeta ali omejena prostost in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora, nepravdne zadeve o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah, nepravdne zadeve po zakonu, ki ureja preprečevanje nasilja v družini, izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok, postopki v zadevah zavarovanja, spori za objavo popravka objavljene informacije, postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja in druge zadeve, za katere tako določa zakon. Sodišča poslujejo v neomejenem obsegu tudi v tistih kazenskih zadevah, kjer bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve odredbe predsednika.

Na vrhovnem sodišču pa opozarjajo, da tudi v tem obdobju stranke in njihovi pooblaščenci za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur. Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, lahko pridejo na sodišče samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

Jure Zauneker
Slika je simbolična.